16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular

Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular

21.05.2015 09:58 12 14 16 18 yazdır
Sorular cevap bekliyor
Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bir okulda görev yapan ve MEBBİS bilgilerinde zorunlu hizmetini yapıyor gözüken hem de zorunluyu erteletecek şartlara sahip olan öğretmen il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen bir okula yer değiştirebilir mi?

Editör Görüşü; Zorunluyu erteletecek şartlara sahip olduğundan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen bir okula yer değiştirebilir.

2- Rotasyonda 12 yıllık süre hesabında, aynı eğitim kurumunda çalışılmış kesintisiz süreler mi yoksa kesintili süreler mi toplanacak?

Editör Görüşü; Rotasyonda kesintili sürelerin toplanması halinde, belli bir zaman sonra sistem tıkanacak, özellikle tekil okullarda meslek lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve güzel sanatlar lisesi gibi okullarda tıkanmalar yaşanmasına neden olacaktır.

MEB bir an önce kendi içerisinde yaşadığı rotasyonda kesintisiz süreler mi yoksa kesintili süreler mi toplanacak? çelişkisini yenmeli ve okula en son atanma tarihinin rotasyon tarihi olarak baz alınacağını açıklamalıdır.

MEB açıklasın; rotasyonda kesintisiz süreler mi yoksa kesintili süreler mi toplanacak?

3- İsteğe bağlı ya da resen öğretmen olarak atanan eski yöneticiler il içi yer değiştirebilir mi?

Editör Görüşü; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 4. fıkrası; "(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir." hükümlerine göre;

Çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen görev yeri değiştirilen eski yöneticiler daha önceki eğitim kurumlarındaki görev süresi ile birlikte 30 Eylül tarihi itibariyle 3 yılı dolduruyorsa il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

İsteğe bağlı ya da resen öğretmen olarak atanan yöneticiler il içi yer değiştirebilir mi?

4- Yöneticilerin yer değiştirme başvuruları gerçekleşmez ise yöneticilik görevleri devam edecek midir?

Editör Görüşü; Eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerinden bu kişilerin er değiştirme başvuruları gerçekleşmez ise yöneticilik görevini bırakması yer değiştirmesinin olması şartına bağlandığından il içi yer değiştirmesi gerçekleşmez ise yöneticilik görevi devam edecektir.

5- Dönüşen okuldan başka dönüşen okula aktarımı yapılan öğretmen rotasyona tabi midir?

Editör Görüşü; Şöyle ki; Dönüşen eğitim kurumundaki öğretmen aynı okulda kalırsa dönüşümden önceki hizmet süresi ile dönüşümden sonraki hizmet süresi birlikte hesaplanacaktır. Yani öğretmen Atatürk İlköğretim okulunda Sınıf Öğretmeni ise okul dönüşerek Atatürk İlkokulu olmuşsa bu Sınıf Öğretmenimiz Atatürk İlkokulunda görevine devam ediyorsa 12 yılını doldurmuşsa rotasyona tabidir.

Buradaki ayrıntı şudur öğretmenin okulu dönüşmüş bu dönüşümden dolayı öğretmen başka bir dönüşen okula resen ya da isteğe bağlı aktarılmıştır. İşte bu aktarılan öğretmen eski okulu ile birlikte görev süresi 3 yılını doldurmuş ise il içi yer değiştirebilir. Fakat şu anki okuluna yeni atandığından rotasyon süresi sıfırdan başlayacaktır.

Yani öğretmen Atatürk İlköğretim okulunda Matematik Öğretmeni ise okul dönüşerek Atatürk İlkokulu olmuşsa bu sınıf öğretmenimiz Cumhuriyet İlköğretim Okulunun dönüşmesi sonucu oluşan Cumhuriyet Ortaokuluna aktarılmışsa bu öğretmen rotasyona tabi değildir. İşte bu aktarılan öğretmen eski okulu ile birlikte görev süresi 3 yılını doldurmuş ise il içi yer değiştirebilir. Fakat şu anki okuluna yeni atandığından rotasyon süresi sıfırdan başlayacaktır.

Dönüşen okuldan başka bir okula aktarılan öğretmen rotasyona tabi olmaz

6- Daha önceki yıllarda sağlık durumu özrü yada eş durumu özrü ile yer değiştiren fakat şu anki yönetmeliğe göre özür şartları uymayanların durumu ne olacaktır?

Editör Görüşü;

Şu an yürlükte bulunan 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1)Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümlerine göre Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi tutularak sağlık durumu özrü ve eş durumu özrü uygulanmaktadır.

Sağlık Durumu Özründe; 06/05/2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sağlık durumu özrü" başlıklı 36. maddesindeki tüm hükümlerine uygun yani sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise "başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez" ibaresi ile yer değiştiren öğretmenlerin bu raporları şu anki yönetmeliğe uygun değildir.

Çünkü Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir." hükümlerine göre rapor alması gerekmektedir.

Bu raporun alınması eski rapora göre yer değiştiren öğretmenler için hayatın akışına aykırı olacağından çünkü öğretmen eski rapora göre yer değiştirmiştir. Bu öğretmene senin raporun uygun degil hadi eski görev yerine geri git denilemeyeceğinden eski raporun geçerli kılınması gerekmektedir.

Eş Durumu Özründe; 06/05/2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eş durumu özrü" başlıklı 37. maddesindeki tüm hükümlerine uygun olarak eş durumu özrü yer değişikliği yapanlar yani Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge ile yer değiştiren öğretmenlerin bu raporları şu anki yönetmeliğe uygun değildir.

Çünkü Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesi d. fıkrasındaki; "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere," hükümlerine göre 3 yıl kesintisiz sigorta belgesi bulması gerekmektedir.

Bu belgenin alınması eski belgeye göre yer değiştiren öğretmenler için hayatın akışına aykırı olacağından çünkü öğretmen eski 360 günlük sigorta belgesine göre yer değiştirmiştir. Bu öğretmene senin belgen uygun değil hadi eski görev yerine geri git denilemeyeceğinden eski 360 günlük sigorta belgesin geçerli kılınması gerekmektedir.

Ayrıca;

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır. " hükümlerine göre eski rapor ve belgelerin kabul edilmesi gerekmektedir.

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 45. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki; "(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden; a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar," hükümlerine göre eski rapor ve belgelerin kabul edilmesi gerekmektedir.

7- Zorunlu hizmeti bittiği halde zorunlu hizmet öngörülen okulda görevine devam eden ekstra puan almaya devam eder mi?

Editör Görüşü; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 6. fıkrası "(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir. " hükümlerine göre zorunlu hizmeti bittiği halde zorunlu hizmet öngörülen okulda görevine devam eden öğretmen ekstra puan almaya devam edecektir.

Lütfen sorularınızı aşagıya yorum olarak yazınız.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri