22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > Yer değiştirmeler öncesinde MEB'e öneriler

Yer değiştirmeler öncesinde MEB'e öneriler

11.07.2014 01:03 12 14 16 18 yazdır
İl İçi Ve Özür Durumu Yer Değiştirmelerinde Aşağıdaki Hususların Dikkate Alınması Gerekmektedir.
Yer değiştirmeler öncesinde MEB'e öneriler

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ardından alanlar bazında norm kadro güncellemeleri Temmuz ayı içerisinde yapılmış olup normların bakanlıkça onayı beklenmektedir.

Bu aşamada MEB yeniden il içi başvurusu alacağını ve özür durumu atamaları yapacağını açıklamıştır.

İl İçi Ve Özür Durumu Yer Değiştirmelerinde Aşağıdaki Hususların Dikkate Alınması Gerekmektedir.

İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna Branş Kapatma Yetkisi Verilmelidir.

1- 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükümlerine göre her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanmayacaktır.

Fakat il içi yer değiştirmelerinde tüm dolu ve boş kadrolar öğretmenlerin tercihlerine yansıtıldığından Rehber öğretmen olan bir okula ikinci rehber öğretmen atanabilmektedir.

Bu durumun önlenebilmesi için İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna il içi yer değiştirmelerde Atama Modülü üzerinden birden fazla rehber öğretmeni bulunan okullardaki diğer rehber öğretmen kadrolarını (branş) kapatma yetkisi verilmelidir. Çünkü atama modülündeki yazılım buna imkan vermemektedir. (Özür durumu yer değiştirmeleri ile il dışı yer değiştirmelerinde branşlar tercihlere kapatılabilmektedir. Sadece il içi yer değiştirmelerde bu yetki yoktur.)

İl İçinden Önce Okul Dönüşümü Sonucu Norm Fazlası Olan Öğretmenlere Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir.

2- "Okul Dönüşümleri Acilen Tamamlanacak" haberimizde yer verdiğimiz Bakanlığın yazıları gereği okul dönüşümleri acilen yapılarak haziran ve temmuz aylarında öğretmenler öğrencilerin aktarıldığı okullara aktarılmış olup bu öğretmenlerin normla ilişkilendirme süreci devam etmektedir. Bu öğretmenlerin mağdur edilmemesi için bu öğretmenlere il içi yer değiştirme işlemlerinden önce bulunduğu yerleşim yerinde belirlenen diğer boş normlara yer değiştirme hakkı verilmelidir. Kısacası il içi yer değiştirmelerinden önce okul dönüşümü sonucu norm fazlası olan öğretmenlere yer değiştirme hakkı verilmelidir.

3- Okul dönüşümleri sonucu kapatılacak olan okullardaki branşların İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna il içi yer değiştirmelerde Atama Modülü üzerinden norm kadro fazlası öğretmen oluşumun önüne geçilmesi için branş kapatma yetkisi verilmelidir.

İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna Tercih İptal Etme Yetkisi Verilmelidir.

4- İl içi yer değiştirmelerinde tüm dolu ve boş kadrolar öğretmenlerin tercihlerine yansıtıldığından öğretmenler tercih edilmemesi gereken yerleri tercih etmekte fakat İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun tercih iptal etme yetkisi olmadığından hatalı tercihte komple öğretmen başvurusu reddedilmektedir. İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna Yönetici atamalarında olduğu gibi Atama Modülü üzerinde tercih iptal etme yetkisi verilmelidir. Bu sayede öğretmen diğer tercihlerine atanma hakkı kazanmaktadır.

5- 06.05.2010 Tarihli ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;

a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin, hizmetin gereği olarak görev yerleri değiştirilebilir.

(3) Görev yerleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre;

a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları ile,

b) İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;

c) İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna

aradan üç yıl geçmedikçe (özür durumu da dahil olmak üzere)ibaresi Danıştay İkinci ve Onikinci Daireleri Müşterek Kurulunun 08/06/2012 günlü, E:2010/2883 sayılı kararıyla durdurulmuştur.) yer değiştirme isteğinde bulunamazlar." Hükümlerine göre soruşturma sonucunda ilçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmedikçe yer değiştirme talebinde bulunmayacaklardır.

Fakat öğretmenlerimiz tercihte bulunurken daha önce görev yaptıkları eğitim kurumunu da yazmaktadırlar. Bu durumda İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun tercih iptal etme yetkisi olmadığından hatalı tercihte komple öğretmen başvurusu reddedilmektedir. İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna Yönetici atamalarında olduğu gibi Atama Modülü üzerinde tercih iptal etme yetkisi verilmelidir. Bu sayede öğretmen diğer tercihlerine atanma hakkı kazanmaktadır.

6- Yukarıda sıraladığımız maddeler hakkında kötü niyetli, kullanımları önlemek için kapatılan branşların ve iptal edilen tercihlerin hangi gerekçe ile kapatıldığının/iptal edildiğinin Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu tarafından tutulan tutanakla ilan edilmesi gerektiği bildirilmelidir.

İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna Normu Dolu Olan Branşı Tercihe Açma Yetkisi Verilmelidir.

7- İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu kararnamesi çıkmış, emeklilik başvurusunda bulunmuş fakat ilişiğini kesmemiş öğretmenlerin yerlerini boş gösterebilmeli bu saya de bu öğretmen yerine de atama yapılabilmedir. Kısacası normu dolu olan branşı tercihe açma yetkisi verilmelidir.

8- İl içi yer değiştirme başvuru onay ekranına raporlar ekranı eklenmelidir. Başvuru yapanlarla ilgili İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu rapor alabilmelidir. Örneğin zorunlu hizmeti olup ta yer değiştirme isteyenler gibi.

İl İçi Zorunlu Hizmete Gideceklere Yer Değişikliği Tekrar Verilmelidir.

9- İl içi zorunluya gidecek olan öğretmenlerimize tüm normların açılması ile tekrar bir hak verilirse köydeki merkeze merkezdeki de köye yer değiştirebilecektir. Ve merkezlerde boşluk oluşacaktır. Bunun sağlanabilmesi için il içi yer değiştirme iki aşamalı olabilir ya da zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması ile zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.

İl içi zorunlu hizmete gideceklere yer değişikliği tekrar verilmelidir. Burada öğretmen zorunludan kurtulacağım diye bulunduğu ilin köy ve beldesini seçecek buralar öğretmene kavuşacaktır. Köy ve beldelerdeki okullarda norm yoksa becayiş seçeneği verilmelidir. Bu durum köydeki öğretmenin şehre gelerek mutlu olmasına şehirdeki öğretmeninde zorunludan kurtulacağım diye mutlu olmasına yol açacaktır.

İl İçinde Öğretmenlere Becayiş Yapabilme Hakkı Verilmelidir.

10- Yine eşi ve kendisi sınıf öğretmeni olan iki öğretmenimizden bayan olan köyde, erkek olan şehirde ise eşler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması da aile açısından çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Özür Durumu Atamaları İl İçi Yer Değiştirmeleri Gibi Yapılmalıdır.

11- Özür durumu atamalarını il içi yer değiştirme gibi yapılırsa öğretmen eşine en yakın yeri seçebilecektir. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bırakalım öğretmen eşine en yakın ilçeyi köyü beldeyi de seçebilsin eşinin çalıştığı ilçeyi köyü beldeyi seçmek zorunda kalmasın.

Özür durumu atamalarında kesinlikle becayiş hakkı verilmelidir. Öğretmenlerin beklediği durum budur. Çünkü 4+4+4 den dolayı öğretmenler sıkışmış durumdadır. Bakanlığın becayiş veriyorum demesi bile öğretmeni yeterince mutlu edecektir.

Öğretmen Normunu Modül Otomatik Belirlemelidir.

12- Norm kadro Kontenjan modülüne normlar girilirken ders saati sayısına göre öğretmen normlarını sistem otomatik belirlemelidir. Bu şekilde sehven girilecek normlar önlenecek bataklık kurutulacaktır. Bakanlık ben yönetmelik çıkardım orda yazıyor diyor fakat taşrada uyan yok. Buna sadece Osmaniye ilinde onlarca örnek verebilirim.

MEB, Özür Durumunda Sıraya Alma Sistemine Geçmeli, Sağlık Bakanlığını Örmek Almalıdır.

13- Sağlık Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde personelin atandığı ilde fiilen bir yıl çalışma ve adaylığın kalkması şartı aranmamakta ve başvurular özrün gerçekleştiği anda yapılabilmekte ve bir haftada sonuçlandırılmakta iken Milli Eğitim Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde adaylığın kaldırılması ve yer değiştirme dönemlerinde hazırlanan kılavuzlara göre 1 yıl çalışma şartı bulunmakta ve başvurular sadece bakanlığın ilan çıktığı Şubat ve Ağustos aylarında yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığında olduğu gibi özür durumlarına bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti an başvuru alınarak yapılmalı fakat özür durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

Bu amaçla özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılmalı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayan öğretmenler norm kadro açığı çıkana kadar sırada beklemelidir. Norm kadro açığı çıktığı anda ise ataması hemen yapılmalıdır.

Her Okula Bilgisayar Öğretmeni Atanmalıdır.

14- Öncelikle Fatih projesi kapsamında ülkemize bulunan yaklaşık 40 bin okulun bilgisayar teknik sitemlerine ve diğer öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik destek olmak amacıyla fatih projesin uygulanacağı tüm okullara en az birer adet Bilişim Teknolojileri Öğretmeni norm kadrosu verilmelidir.

Öğretmenler Emekli Olmaya Özendirilmelidir.

15- Öğretmenlerin emekli olmalarını özendirecek yeni yapılar oluşturulmalıdır.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında yıllar itibarıyla;

2003'de 24.190,

2004'de 23,999,

2005'de 28.173,

2006'da 19.135,

2007'de 19.051,

2008'de 15.338,

2009'da 10.112,

2010'da 9.510 ve

2011'de 7.645 (31.08.2011 tarihi itibarıyla) olmak üzere toplam 157.153 öğretmen emeklilik, istifa ve diğer nedenlere bağlı olarak ayrılmıştır.

Yukarıdaki sayılara göre her geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı azalmaktadır.

Emekliliği hak ettiği halde emekli olmayan ve bazı çevrelerce "yeni atamaların önünü kapatmakla" eleştirilen öğretmenlerin emekli olmama nedeni emekli olduklarında maaşlarının %50 azalmasıdır.

Öğretmenlerin emekli olmalarını özendirecek yeni yapıların oluşturulması ile norm kadro fazlası öğretmenlerin eritilmesi ve yeni atanacak ve yer değiştirecek öğretmenlere kadro açılması sağlanacaktır.

Bulunduğu ilde kendi branşında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin yaş sınırı aranmaksızın emekli olmasını sağlayacak ve emekli maaşlarının düşmesini engelleyecek yeni yapılar kurulmalıdır.

Daha önce bazı kurumlarda hayata geçirilen ve olumlu sonuç alınan bir uygulama bulunmaktadır. Emekliliği dolan personel, emekli ikramiyesi yüzde 20 veya yüzde 30 oranında zamlı verilerek, emekliliğe teşvik edilmektedir.

MEB Dışındaki Devlet Kurumlarına Geçiş Yapmak İsteyen Öğretmenlerin Talepleri Diğer Bakanlıklarla Koordineli Olarak Değerlendirilmelidir.

16- Öğretmen ihtiyacın olduğu dönemlerde Ziraat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları öğretmen olarak atanmışlardır. Bu öğretmenler zaman içerisinde tecrübe kazanarak öğretmenlik mesleğinde başarılı da olmuşlardır.

Branşları dışında öğretmen olarak atananlardan istekli olanlarını bulundukları ilde veya tercih ettikleri ildeki branşlarına uygun bakanlıklara geçişini veya becayişlerini kolaylaştırmak için bir çalışma başlatılması gerekmektedir.

Daha önceki dönemlerde alanları dışında öğretmen olarak atananlardan, alanları ile ilgili başka kurumlara atanmak isteyenlere, bu kurumların da istemeleri halinde görevli oldukları ilde, alanında öğretmen ihtiyacı da dikkate alınarak muvafakat verilmelidir.

Zorunlu Hizmete Zorunlu Hizmet Tazminatı Ödenmelidir.

17- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile mahrumiyet bölgelerinde öğretmen açığının kapatılabilmesi için bu bölgelerin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin buralarda çalışmasının özendirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi gerekmektedir.

Belirlenen hizmet alanlarından 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Bu bölgelere isteğe bağlı olarak atatan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½'si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir.

Şuan, 2547 sayılı Kanuna tabi akademik personele, geliştirme ödeneği adı altında verilen ödenek bu amaca hizmet etmiş olup, benzer bir düzenlemenin istihdam zorluğu çekilen tüm hizmet sınıflarına getirilmesinde bir mahzur bulunmamaktadır.

Köy ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere köyde çalıştırmayı özendirecek belirli bir miktar tazminat ödenmelidir.

MEB, Artık Becayişe İzin Vermelidir.

18- Norm kadro, zorunlu hizmet, hizmet puanı gibi birçok unsurdan dolayı öğretmen nakil işlemlerine bir standart getirilmiş olsa da, bu uygulamalar (kontenjanların açılmaması)nedeniyle nakil işlemleri büyük ölçüde de sınırlanmıştır. Bu sınırlamaya, "becayişe izin verilmemesi" uygulaması da eklenince, nakil işlemlerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan büyük bir hizmet kaybı meydana gelmektedir. MEB'in artık bu anlamsız uygulamaya bir son vermesi gerekmektedir.

Ayrıntılar "MEB, Artık Becayişe İzin Vermelidir" haberimizde yer almaktadır.

Öğrencinin Yüksek Yararı Gereği Öğretmen ve Rehber Öğretmen Ataması Yapılmalıdır.

19- Mevcut atama bekleyen öğretmenler bulunduğuna göre; Bu durum Anayasamızın "II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42.maddesi 1.fıkrasında; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.02.2013 tarih ve 89468 sayılı görüş yazısında yer alan sihirli kelime olan "öğrencinin yüksek yararı gereği" Rehber Öğretmenleri iki okulda görevlendirdim, Rehber Öğretmen sorununu çözdüm iş oldubitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir.

Ayrıntılar "Öğrencinin Yüksek Yararı Gereği Ne Yapılmalı?" haberimizde yer almaktadır.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin/Atanacak Öğretmenlerin MEB ve Bakanlık Dışındaki Devlet Kurumlarında Maaş Karşılığı ve Ek Ders Karşılığı Görev Yapabilmelerine Yönelik Yeni Yapılar Oluşturulmalıdır.

20- Örneğin okul kütüphanelerinde veya devlet kütüphanelerinde, dershaneler kaldırıldığına göre okullarda etüt faaliyetlerinde, internet kafelerin kontrol ve denetiminde, müzelerde, yurt ve pansiyonlarda, gençlik ve spor genel müdürlüklerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarında, devlete bağlı huzur ve bakımevlerinde, devlete bağlı kreşlerde norm kadro fazlası öğretmenler/atanacak öğretmenler görevlendirilerek maaş ve ek dersleri ödenmelidir. Bu çözüm her türlü yer değiştirmeler ile özür durumunda yaşanan kontenjan sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.

Norm Kadrolar Her Belirlendiğinde Sonuçlar Öğretmenlere Tebliğ Edilmelidir.

21- Öğretmenler norm kadro fazlası olup olmadıkları hakkında bir bilgiye sahip değillerdir. "Norm Kadrolar Her Belirlendiğinde Sonuçlar Öğretmenlere Tebliğ Edilmelidir" haberimizde dile getirdiğimiz şekilde norm kadroların okulda bulunan öğretmenlere imza karşılığında duyurulması gerekmektedir.

MEB ilk defa "Norm Kadrolar Güncellenerek Öğretmene Tebliğ Edilecek" haberimizde yer verdiğimiz 18/06/2014 tarih ve 2507031 sayılı yazıları ile; "Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgilerin en geç; 25 Haziran 2014 tarihine kadar eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları" konusunda zorunluluk getirmiştir. Bu uygulamanın bir genelge ile sabitlenmesi ve her norm güncellenmesi öncesinde yetkililere ve öğretmenlere bildirilmesi gerekmektedir.

Bu sayede öğretmen normu ile ilgili normlar belirlenmeden bilgi sahibi olacak ve hatalı belirlenen normların önüne geçilmiş olacaktır.

Fakat bu duyuru işlemi hiçbir zaman yapılmamaktadır. Yönetmeliğe duyuru yapılmasını zorunluluk haline getiren bir madde eklenmesi yerinde olacaktır. Çünkü öğretmenlerin norm kadro fazlası olduğunu öğrenmesi yer değişikliğinde bulunmak için harekete geçmesi açısından ve norm kadrolarında yapılan hilelerinde fark edilmesi için çok büyük önem arz etmektedir.

Azami Ölçüde Sınıf Açılmalı Normlar Bu Sınıflara Göre Belirlenmelidir.

22- Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 06/03/2012 tarihli 1842 sayılı "Okullarımızın Mekan Kullanımı" konulu 2012/14 nolu genelgesindeki amacı dışında kullanılan dersliklerin tespiti ve eğitim - öğretime kazandırılması çalışmaları çerçevesinde İlkokul ve Ortaokullarımızdaki tüm fiziki imkanlar zorlanarak oluşturulacak ilkokullardaki sınıflarda öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla sınıf oluşturulması ve Ortaokullarda 30'dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulması için MEB genelge yayınlamalı Norm kadrolar bu sayılara göre belirlenmelidir. Bu sayede yer değiştirmelerde daha çok kontenjan açılacak ayrıca eğitimin kalitesi artacaktır.

Ayrıntılar "İlköğretimde Sınıftaki Öğrenci Sayıları Ne Kadar Olabilir?" haberimizde yer almaktadır.

Zorunlu Hizmetini Tamamlayanların İl Dışı İstekleri Öncelikle Değerlendirilmelidir.

23-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, zorunlu hizmet bölgelerinde çakılı kalan, uzun yıllar görev yapmasına ve zorunlu hizmetlerini tamamlamalarına rağmen yer değiştirme talepleri kontenjana takılarak gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Zorunlu hizmetini tamamlayan öğretmenlerin herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme talepleri gerçekleştirilmelidir.

Yer Değiştirmede Sistem Tıkandı Gibi Gösterilerek Rotasyon Getirilmeye Çalışılmaktadır.

Emekli olamayan öğretmenler ve 4+4+4 nedeniyle sistemdeki öğretmen sayısı arttıkça yer değiştirmelerde sıkıntı yaşanmaktadır.

Yer Değiştirmelerde Sıkıntı Yaşanmasının Kısaca Sebepleri ve Çözüm Yolları Şunlardır.

A- 4+4+4 nedeniyle norm fazlası olan sınıf öğretmenleri yer değiştiremiyor ve ilk atamada sınıf öğretmenleri atanamıyor. Üniversitelerdeki sınıf öğretmenliği kadroları tercih bile edilmez duruma gelmiştir.

B- 4+4+4 nedeniyle branşa geçen sınıf öğretmenleri nedeniyle branşçılar yer değiştiremiyor ve ilk atamada branşçılar atanamıyor.

C- Dogu görevi tazminatı kaldırıldı. Dogu görevi tazminatı geri getirilirse sistemde sıkıntı yaşanmayacaktır.

D- Emeklilik yaşının artırılması nedeniyle öğretmenler emekli olamıyor. Öğretmenler için emekli yaşının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

E- Öğretmenlere emekli olunca üniversitede çocuk okutacak emekli maaşı verilmiyor. Emekli maaşlarının artırılması şartıyla öğretmenlere emeklilik özendirilmelidir.

F- Özür durumları sıkı bir şekilde kontrol edilmiyor, haklıda haksızda yer değiştiriyor.

G- Becayiş hakkı mutlaka verilmelidir.

H- Kontenjanların tamamı açılmalıdır Bugün MEB; 1. bölgede %25, 2. bölgede % 50 3. Bölgede ise % 100 kontenjan açmaktadır.

I- Tüm fiziki imkanlar zorlanarak sınıf sayıları artırılmalıdır. Bu çözüm her türlü yer değiştirmeler ile özür durumunda yaşanan kontenjan sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri