18 Aralık 2018 Salı
Anasayfa > HABERLER > TEOG sınavı için açtıgımız dava devam etmektedir

TEOG sınavı için açtıgımız dava devam etmektedir

28.04.2014 11:07 12 14 16 18 yazdır
Her bir oturum için 5 saat ücret ödenmesi hususunda açılan davamız devam etmektedir.
TEOG sınavı için açtıgımız dava devam etmektedir
Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarına ilişkin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzunun "Ortak Sınavların Uygulanması" başlıklı 9. maddesinde; "a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır." Açıklamasında yer alan "Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır." ibaresi ile sınavların kaç oturum olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Ortak sınavlarda ne kadar ücret ödenecek?

Ortak sınavlarda 5 saat ek ders ödenecek

MEB'den ek ders görüş yazısı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı Bakan oluru ile e-kılavuzda belirtilen oturum sayısının her gün üç oturum iken tek oturum gibi değerlendirilip Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrası gereğince her oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, buna aykırı davranılarak her gün için 5 saat ücret ödenmesi istenmiştir. Daha sonra da kılavuzu Bakanlık olur'una uydurmak adına 24.11.2013 tarihinde MEB web sitesi ana sayfada Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu'nda güncelleme adı altında yeni bir duyuru yapılmış ve önceki kılavuzda bulunan "Ortak Sınavlar 1.gün oturumları"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumları" ifadeleri "Ortak Sınavlar 1.gün oturumu"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumu" şekline dönüştürülerek- güya- bu sınavlar tüm gün tek oturumda yapılıyormuş kanaati oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde hukuken uygulamaya haklılık kazandırılmaya çalışılmış ve her sınav günü 3 oturum halinde yapılacak sınavlar tek oturum gibi gösterilmeye gayret edilmiştir.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde oturum tanımlanırken" 1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse: " 2. Bilimsel toplantıların aynı anda veya art arda gerçekleştirilen bölümlerinden her biri, seksiyon. 3. Seans. Şeklinde ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan e-kılavuzda oturumların her birinin 40 dakikadan oluştuğu ve aralarında 30'ar dakikalık dinlenme sürelerinin bulunduğu görülecektir. Bu durum bile sınav yapılan her bir dersin ayrı bir oturum olduğunu göstermektedir.


Bakanlık makamı, bu oluru vermekle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrasındaki hükme aykırı davranarak görevlendirilecek öğretmenleri hem mağdur etmiş hem de ek ders ücreti karşılığı yapılması gereken işleri, ek dersleri eksik hesaplamak ve ödemek suretiyle angarya haline getirerek eğitimcilerin sırtına yüklemiş olmasından dolayı Türk Eğitim Sen olarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı Bakan oluru'nun iptali için dava açılmıştır.


İŞTE DAVA DİLEKÇESİ


ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

 Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

 
 

İTİRAZ EDEN                    : Türk Eğitim-Sen

                     (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ                                : Av. Çağlar TAKOĞLU  Av. Dilek ATAK

  Av. Hatice AYTEKİN   Av. Emrah AYTEKİN

  Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay / ANKARA

DAVALI                               : Milli Eğitim Bakanlığı

TALEP KONUSU               : Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 13/11/2013 Tarih ve 3355336 sayılı İdari işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

ÖĞRENME TARİHİ          :26.11.2013

İTİRAZ SEBEPLERİ         :

            Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 13/11/2013 Tarih ve 3355336 sayılı ;2013-2014 eğitim öğretim yılı için yapılacak 1. Dönem ortak sınavlardan itibaren bölge sınav yürütme komisyonları başkan ve üyelerine, il temsilcilerine, bina yöneticilerine, bina sınav komisyon başkan ve üyelerine, salon görevlisi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 5 saat ek ders ücretinin ödenmesini düzenleyen idari işleminin iptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki;

 

        Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. fıkrasında; "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." hükmü yer almaktadır.  

       10.11.2013 Tarihinde MEB web sitesi ana sayfada  Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarına ilişkin 2013-2014 Eğitim?Öğretim Yılı   "Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır." ibaresi ile sınavların kaç oturum olarak yapılacağı belirtilmiştir.

       10.11.2013 tarihinde yayınlanan kılavuz hükmüne göre Ortaöğretime geçiş ortak sınavları, sınavın yapılacağı her gün üç oturum olmak üzere uygulanacaktır. Her oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği de  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. fıkrasında hükme bağlanmıştır. Hal böyle iken, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan  13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı  Bakan oluruyla her sınav günü için 5 saat ücret ödeneceğini bildirilmiş ve illerden, bu yönde işlem tesis edilmesi istenmiştir.

       MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan  13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı  Bakan oluru ile e-kılavuzda belirtilen oturum sayısının her gün üç oturum iken tek oturum gibi değerlendirilip Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrası hilafına bir uygulamanın yolu açılmak istenmiştir. Daha sonra bu aykırılığı gidermek ve hukuk karşısında vaziyeti kurtarmak adına 24.11.2013 tarihinde  MEB web sitesi ana sayfada Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu'nda güncelleme adı altında yeni bir duyuru yapılmış ve önceki kılavuzda bulunan "Ortak Sınavlar 1.gün oturumları"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumları" ifadeleri "Ortak Sınavlar 1.gün oturumu"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumu" şekline dönüştürülerek güya bu sınavlar tüm gün tek oturumda yapılıyormuş kanaati oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde hukuken uygulamaya haklılık kazandırmaya çalışılmış ve her sınav günü 3 oturum halinde yapılacak sınavlar tek oturum gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde oturum tanımlanırken"  1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse: " 2. Bilimsel toplantıların aynı anda veya art arda gerçekleştirilen bölümlerinden her biri, seksiyon. 3. Seans. Şeklinde ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan e-kılavuzda oturumların her birinin 40 dakikadan oluştuğu ve aralarında 30'ar dakikalık dinlenme sürelerinin bulunduğu görülecektir. Bu durum bile sınav yapılan her bir dersin ayrı bir oturum olduğunu göstermektedir.

        Bakanlık makamı, bu oluru vermekle Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrasındaki hükme aykırı davranarak görevlendirilecek öğretmenleri hem mağdur etmiş hem de ek ders ücreti karşılığı  yapılması gereken işleri, ek dersleri eksik hesaplamak ve ödemek suretiyle angarya haline getirerek eğitimcilerin sırtına yüklemiştir. Bu uygulama hakkaniyete ve mevzuata açıkça aykırıdır.

       Nitekim uygulama, TC. Anayasamızın 18. Maddesinde belirtilen angarya yasağı hükmünün de açıkça ihlalidir ve  uluslararası İLO sözleşmelerine de  aykırılık arz etmektedir.

       Bilindiği üzere, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince "idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, "Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir." hükmüne amirdir. Makamınızca bir an önce yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir. Takdir makamınızındır.

H. SEBEPLER                     : İlgili tüm yasal mevzuat

H. DELİLLER                     : T.C. Anayasası, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP                       :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin de re'sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile ;

          1) Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 13/11/2013 Tarih ve 3355336 sayılı İdari işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline;

          2)Tüm yargılama harç ve masrafları ile ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ile talep ederim.

                                                                                                                                                         Davacı Vekili

                                                                                                               Av. Çağlar TAKOĞLU


Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri