23 Temmuz 2019 Salı
Anasayfa > Yazarlar > CİHAT KARAKUŞ > Sürekli Görev Yolluğu Üzerine Bir Açıklama
CİHAT KARAKUŞ

Sürekli Görev Yolluğu Üzerine Bir Açıklama

07.02.2014 14:47 12 14 16 18 yazdır
Yazar : CİHAT KARAKUŞ

657 Sayılı DMK'nın Yolluk Giderleri ve Gündelikleri başlıklı 177. maddesinde;"Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir." hükmü mevcuttur.

     Yolluklara ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun Daimi Vazife Harcırahı başlıklı 9. maddesinin b ve c fıkrasında; "b)Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;" itibaren daimi vazife harcırahının verileceği belirtilmiştir. 10. Maddesinin 1. fıkrasında ise ""Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;" Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

        Mevzuat hükümleri çerçevesinde bugün itibariyle ilk atamalar dışında yapılan tüm atamalarda kadrolu olarak çalışan memurlara sürekli görev yolluğu verilmesi gerekmektedir. Harcırah Kanununda ilk atamalara sürekli görev yolluğu verilmesi gerektiğine dair herhangi bir düzenleme olmadığından ilk defa devlet memurluğuna atananlara sürekli görev yolluğu verilememektedir.

        Sürekli görev yolluğu ödemelerinde kadrolu çalışanlara mevzuat hükümlerine göre yolluk ödemeleri yapılmakta iken, sözleşmeli çalışanlara bugüne kadar sürekli görev yolluğu ödenmemiştir. Yasal mevzuat hükümlerinde sözleşmeli çalışanlara ilişkin düzenleme olmadığı gerekçe gösterilerek sözleşmeli çalışanlar bu yolluktan mahrum bırakılmıştır.

         Bugüne kadar geçen süreçte Danıştay tarafından sağlık çalışanlarına yolluk ödenmesini engelleyen sözleşme maddesi iptal edilmiş ve sağlık çalışanlarının önündeki engel kaldırılmıştır. Benzer olarak 2010 yılında Bursa İdare Mahkemesi tarafından eş durumu özrü nedeniyle Van'dan Bursa'ya ataması yapılan sözleşmeli öğretmene sürekli görev yolluğu verilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bursa İdare Mahkemesi'nin bu kararı tüm sözleşmeli çalışanlara örnek olacak emsal bir karar niteliği taşımaktadır.

         Bugün itibariyle geriye dönük beş yıl içerisinde herhangi bir nedenle yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlerin sürekli görev yolluğu alabilmeleri için dava açmaları gerekmektedir. Bu konuda sendikamız hukuk bürosu ile görüşerek ayrıntılı bilgi alabilirler.

         Diğer taraftan sözleşmeli olarak çalışmakta iken kadrolu olarak atanan öğretmenlerimize de bugün itibariyle sürekli görev yolluğu ödenmemektedir.  Ancak, bu şekilde kadroya geçen öğretmenlerimizde dava açarak sürekli görev yolluğu alabileceklerdir. Öğretmenlerimiz sendikamız hukuk bürosu ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilirler.

         Sendikamıza gelen duyumlara göre sürekli görev yolluğu hesaplamalarında bir kısım milli eğitim müdürlüklerince öğretmenlerin hak ve menfaatlerinin keyfi olarak ihlal edildiği söylenmektedir.  Sürekli görev yolluğu ödemelerinde ikametgah belgesi istenerek ikametgah tespiti yapıldığı belirtilmektedir.

         Oysa ki Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 23. maddesinde sürekli görev yolluğuna eklenecek belgeler belirtilmiş, bu belgeler ödeme belgesine eklenerek sürekli görev yolluğunun ödenebileceği ifade edilmiştir. Bu belgeler arasında ikametgah belgesi diye bir belge yoktur.  Milli eğitim müdürlüklerinin mevzuatta yer alan hükümlere göre işlem tesis etmeleri kamu yararı bakımından bir zorunluluktur.

     Yolluk ödemelerinde karşılaşılan bir diğer problem ise yollukların hesaplanmasına ilişkindir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun Harcırahın Unsurları başlıklı 5. maddesinde;" Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir." denilerek sürekli görev yolluklarının hesabında dört unsurun bulunduğu belirtilmektedir. Bu unsurları inceleyecek olursak;

Yol Masrafı: İlgili Kanun'un 27. maddesinde açıklanmış olup, her memura zorunlu olarak ödenmesi gerekir.

Yevmiye: İlgili Kanun'un 33. maddesinde açıklanmış olup, her memura zorunlu olarak ödenmesi gerekir.


Aile Masrafı: İlgili Kanun'un 44. maddesinde açıklanmış olup, memurun bakmakla yükümlü olduğu bireyler için zorunlu olarak ödenmesi gerekir.

Yer Değiştirme Masrafı: İlgili Kanun'un 45-46. maddelerinde açıklanmış olup, görev yerinin veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim yerine atananlar dışında kalan memurlara ödenmesi gerekmektedir.

Bu unsurların ödenmesi sırasında milli eğitim müdürlüklerimizin hak mağduriyetlerine meydan vermemeleri açısından gereken özeni göstermeleri gerekmektedir.

Yazarın Son Yazıları
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.