18 Ekim 2018 Perşembe
Anasayfa > HABERLER > Sözleşmeli personel KBS'de neden yok?

Sözleşmeli personel KBS'de neden yok?

01.10.2017 12:02 12 14 16 18 yazdır
Sözleşmeli personelin maaş ve özlük haklarının da KBS'de yer alması için düzenleme yapılmalı
Sözleşmeli personel KBS'de neden yok?

KBS; Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'nin kısaltmasıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B ve 4/C kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelin ve işçilerin (Kadro karşılığı sözleşmeli personelin hariç) maaş iş ve işlemleri, sgk primleri, işe giriş ve çıkışları raporlar, bireysel emeklilik işlemleri el ile (manuel) yapılmaktadır.

Bazı bakanlık ve kurumlar kendi özel bilgisayar alt yapılarında olan programları kullanarak sözleşmeli personelin yukarıdaki iş ve işlemlerini yapsa da sözleşmeli personel KBS de bulunmamaktadır.

KBS sisteminde sözleşmeli personelin yer alması için çalışma başlatılması eğer bir çalışma yapılıyorsa bu çalışmaların bir an önce bitirilerek sözleşmeli personelinde KBS'ye dahil edilmesi gerekmektedir.

Örneğin eğitime hazırlık ödeneği kadrolu öğretmenlere zamanında ödenirken sözleşmeli personele yapılan her türlü ödeme el ile yapıldığından sözleşmeli öğretmenler ve personele ödemeler geç ödenmektedir.

KBS sisteminden raporlanan sendikalara kesilen üye aidatların bulunduğu ödenti listelerinde (tevkifat listelerinde) sözleşmeli personel gözükmemektedir.

Sözleşmeli personelin KBS'de yer almaması ve ödemelerin el ile yapılması;

1-İstatistiki raporlama işlemlerinin her ay düzenli olarak yapılmasını engellemektedir.

2- Sözleşmeli personel kendisine yapılan ödemeler e-bordroda göremediğinden, ne kadar ödeme yapıldı-yapılmadı gibi sorulara neden olmakta endişe oluşturmaktadır.

(Maliye Bakanlığı tarafından sunulan e-bordro hizmetinde 657 Sayılı kanuna tabi memurlar kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebilmektedirler.)

3- Bazı yerlerde mutemetlik ücretlerinin istenmesi gibi suiistimale açık bir yapı oluşturmaktadır.

4- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesine göre ödemelerin; zamanında, güvenilir, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi ışığında yapılmasına engel olmaktadır.

https://www.kbs.gov.tr internet sitesinde KBS aşağıdaki gibi tanıtılmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Yaptığımız bu haber üzerine maliye bakanlığı aşağıdaki açıklamayı yayınlamıştır.

Aşağıda Muhasebat Genel Müdürlüğünün resmi duyurusuna yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, ilk olarak Mart 2017 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında pilot uygulamaya geçilmiştir. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Haziran 2017 tarihinde ise, Ağrı, Elazığ ve Karaman illerine ait tüm harcama birimleri ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünün kapsama alınması ile pilot uygulama devam etmiştir. 2017 yılının sonuna kadar KPHYS'yi kullanan tüm idarelerin 4/B sözleşmeli personel işlemlerinin elektronik ortama alınması tamamlanacaktır.

Bu kapsamda, 4/B sözleşmeli personellerin harcama birimleri tarafından veri giriş işlemleri, maaş hesaplama, muhasebe birimine gönderme işlemleri ile muhasebe birimleri tarafından muhasebeleştirme işlemleri KPHYS üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.

Yapılan bu çalışmalar, kamuda istihdam edilen sözleşmeli personellerin özlük ödemelerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sayede işlemler merkezi, hızlı ve kontrollü olarak yerine getirilecektir.KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) NEDİR?

Devletin temel görevlerinin başında bulunan kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Bakanlığımız tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulama da geliştirilmiştir.

KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kağıt kullanımı en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir.

KBS Kullanıcı Profili;

KBS alt sistemleri olarak geliştirilen uygulamalar, yaklaşık 60.000 harcama biriminde değişik rollerde yaklaşık 200.000 kişi tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, Genel Bütçeli İdarelerde çalışan yaklaşık 1,8 Milyon memurun maaş hesaplama, bordro ve ödeme emirleri belgesinin otomatik oluşturulması, oluşturulan bordronun ödeme emri ekine bağlanmadan e-Denetim kapsamında Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması işlemleri gerçekleştirilmekte olup, memurlar Kamu Elektronik Bordro Sistemi kısa adı ile e-Bordro Sistemi üzerinden her ay maaş bordrolarını alabilmektedirler.

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka hesabına aktarma, personelin sigorta pirimleri ve istatiski raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Kamu kesimi ve bu kesimde istihdam edilen personelin büyüklüğü ile istihdama etkisinin çok önemli bir olgu olması nedeniyle; Sistemin doğrudan içinde operasyonel işlemlerini yürüten Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlıkların yaklaşık 1.700.000, Üniversiteler ve diğer özel bütçeli idarelerin yaklaşık 120.000 personeli ile sendikalar, bankalar ve memurlar sistemin uygulama katmanındaki paydaşlarıdır. Sistemden üretilen bilgilerle, KBS Kullanıcı Raporları (Gerçek zamanlı istatistiki bilgi üretilmekte ve ilgili Kamu Kurumlarına sunulmaktadır), Sendika Uygulaması (Tüm sendikalara gerçek zamanlı olarak adlarına yapılan aidat kesintileri gösterilmektedir) ve Kamu Elektronik Bordro Sistemi, kısa adı ile "e-Bordro Sistemi" (Tüm memurlar maaş bordrolarına internetten ulaşabilmektedirler) gibi bir çok alt uygulama ve modüller oluşturulmuş/oluşturulmaktadır.

Kamu personelinin maaş ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesinde maaş mutemedi adı verilen (yaklaşık 65.000 kişi) personel tarafından memurun hesabının bulunduğu banka şubesine elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bildirilen Banka Listelerinin, elektronik ortamda aktarılmasına ilişkin yapılan çalışma ilk olarak İş Bankası (diğer bankalar daha sonra uygulama kapsamına dahil edilecektir) ile imzalanan protokol kapsamında Antalya ve Karaman illerinde (ilçeler dahil) başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra tüm illerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile banka listelerinin elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bankalara iletilmesi uygulaması kaldırılarak, standart ve kontrollü bir maaş ödeme süreci oluşturulması, zamandan tasarruf, emek kaybının önlenmesi, işlemlerin elektronik ortama taşınarak TEK TUŞLA AKTARIMIN gerçekleştirilebilmesi ve suistimallerin önüne geçilmesi gibi faydaları sağlamak üzere, sistem hayata geçirilmiştir.

Öyle bir sistem düşünün ki, yeni ihdas edilen Bakan Yardımcısı ile en yüksek devlet memuru olarak kabul edilen Başbakanlık Müsteşarından yardımcı hizmetler sınıfında bulunan Hizmetli unvanlı personele kadar tüm unvan gruplarını içinde bulunduran; Türkiye mali sisteminde Hakkarinin Çukurca İlçesinde Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda çalışan öğretmenden, Edirne'nin İpsala İlçesindeki Devlet Hastanesinde çalışan doktor, Üniversitede çalışan profesörden, Anayasa Mahkemesinde çalışan hakime kadar, tüm Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların kullandığı Sistemin adı; KBS - Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemidir

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri