15 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > Öğretmenlere Sınav Eziyeti Neden Yapılıyor?

Öğretmenlere Sınav Eziyeti Neden Yapılıyor?

01.05.2015 23:10 12 14 16 18 yazdır
MEB, Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarında görev alacak öğretmen bulamadığından resen sınav görevlendirmeleri yapmaya başladı. Peki neden öğretmen bulunamıyor?
Öğretmenlere Sınav Eziyeti Neden Yapılıyor?
MEB Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarında görev alacak öğretmen bulamadığından resen sınav görevlendirmeleri yapmaktadır.

Peki, öğretmenler neden sınav görevlerinde görev almak istememektedirler.

Bunun iki ana sebebi bulunmaktadır.

1- Öğretmenler MEB harici sınavlarda MTSK sınavları dahil 100 TL nin üzerinde ücret alırken, bu sınavlarda görevli olan güvenlik görevlilerinin de kendisinden daha fazla ücret almasından dolayı, MEB tarafında yapılan merkezi sınavlarda 45 TL civarında ücret aldığından bu sınavlara katılmak istememektedir.

Öğretmenlerin girmiş olduğu genelde 3 ana grupta sınav görevleri bulunmaktadır.

a)MEB tarafında yapılan ortak sınavlar; Bu sınavlarda oturum başına 5 ek ders saati ücret ödenmektedir.

MEB tarafında yapılan ortak sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesi 5. Fıkrasındaki; "(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." hükümlerine göre 5 ek ders saati (45 TL) ücret ödenmektedir.

Bu tür sınavlarda MEB personeli dışındaki personele örneğin güvenlik personeline 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe Sınav Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmekte ve bu ücret öğretmene ödenen ücretten fazla olmaktadır.

b)MEB tarafında yapılan MTSK sınavları; Bu sınavların hem yazılı kısmı hem de uygulama kısmı bulunmaktadır. Bu sınavlardan alınan ücretler öğretmenleri memnun etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 02.04.2014 tarih ve 1365421 sayılı oluru ekinde yayınlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin "Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi" başlıklı 11. maddesi hükümlerine göre ücret ödenmektedir.

MTSK sınav yönergesi değişti

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Sınavı Görevli Ücret Hesaplama ekranı için tıklayınız.

c)ÖSYM ve AÖF tarafında yapılan sınav görevleri; Bu sınavlardan alınan ücretler öğretmenleri memnun etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezi sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavlarda; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, sınav koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe Sınav Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmektedir.

Bu verilere göre; MEB harici sınavlarda MTSK sınavları dahil 100 TL nin üzerinde ücret alan öğretmen bu sınavlarda güvenlik görevlilerinin de kendisinden daha fazla ücret almasından dolayı MEB tarafında yapılan merkezi sınavlarda 45 TL civarında ücret aldığından bu sınavlara katılmak istememektedir.

2- Öğretmenler özellikle Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarında görev almak istememektedirler.

Ortak sınavlarda ne kadar ücret ödenecek?

Ortak sınavlarda 5 saat ek ders ödenecek

MEB'den ek ders görüş yazısı

Çünkü; Günde üç oturum olarak yapılan fakat MEB tarafında tek oturum olarak kabul edilen bu sınavlara katılmak istememektedir.

Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarına ilişkin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzunun "Ortak Sınavların Uygulanması" başlıklı 9. maddesinde; "a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır." Açıklamasında yer alan "Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır." ibaresi ile sınavların kaç oturum olarak yapılacağı belirtilmiştir.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı Bakan oluru ile e-kılavuzda belirtilen oturum sayısının her gün üç oturum iken tek oturum gibi değerlendirilip Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrası gereğince her oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, buna aykırı davranılarak her gün için 5 saat ücret ödenmesi istenmiştir. Daha sonra da kılavuzu Bakanlık olur'una uydurmak adına 24.11.2013 tarihinde MEB web sitesi ana sayfada Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu'nda güncelleme adı altında yeni bir duyuru yapılmış ve önceki kılavuzda bulunan "Ortak Sınavlar 1.gün oturumları"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumları" ifadeleri "Ortak Sınavlar 1.gün oturumu"," Ortak Sınavlar ikinci gün oturumu" şekline dönüştürülerek- güya- bu sınavlar tüm gün tek oturumda yapılıyormuş kanaati oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde hukuken uygulamaya haklılık kazandırmaya çalışılmış ve her sınav günü 3 oturum halinde yapılacak sınavlar tek oturum gibi gösterilmeye gayret edilmiştir.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde oturum tanımlanırken" 1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse: " 2. Bilimsel toplantıların aynı anda veya art arda gerçekleştirilen bölümlerinden her biri, seksiyon. 3. Seans. Şeklinde ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan e-kılavuzda oturumların her birinin 40 dakikadan oluştuğu ve aralarında 30'ar dakikalık dinlenme sürelerinin bulunduğu görülecektir. Bu durum bile sınav yapılan her bir dersin ayrı bir oturum olduğunu göstermektedir.

Bakanlık makamı, bu oluru vermekle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrasındaki hükme aykırı davranarak görevlendirilecek öğretmenleri hem mağdur etmiş hem de ek ders ücreti karşılığı yapılması gereken işleri, ek dersleri eksik hesaplamak ve ödemek suretiyle angarya haline getirerek eğitimcilerin sırtına yüklemiş olmasından dolayı Türk Eğitim Sen olarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce alınan 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı Bakan oluru'nun iptali için dava açmıştır.

MEB, Sınav ücretlerini eşitleyemem dedi

Fakat; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metni 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2. Dönem Toplu Sözleşme metninin "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Sınav ücretleri" başlıklı 16. maddesi; "(1) 6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18.1.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücreti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır." hükümlerine göre düzenleme yapılacak sözü verilmesine rağmen,

9 konuda çalışma yapılacak

Hani, 9 konuda çalışma yapılacaktı?

Yine; 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri" başlıklı Ek 1. maddesi (b) fıkrasındaki; "b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon, sınav başvuru merkezi ve sınav koordinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınav güvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele ödenecek ücretin, Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak tespit eder. " hükümlerine rağmen sınav görevlerindeki ücretlerin eşitlenmesi konusunda eğitim çalışanları mağdur edilmekte üvey evlat muamelesi görmektedir.

MEB tarafından yayınlanan 2014/06 sayılı genelgenin 6. maddesindeki; "6. Sınavın uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde, salon görevlisi olarak yeterince asil ye yedek öretmen görevlendirmesi yapılacaktır. Sınav görevine sınav balamadan önce zamanında görevine gelmeyen Öretmene ücret ödemesi yapılmayacak ye bu Öğretmenlere Bakanlığımız sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecektir. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen Öğretmenlerin yerine yedek öretmenler görevlendirilecektir." hükümlerine göre sınava gelmeyen öğretmenler başka sınavlarda görev verilmeyecektir. Öğretmen zaten bu ücrete sınav görevi almak istememektedir. Bu maddeyi kullanarak bir daha sınav görevi almak istemeyen çok öğretmen bulunmaktadır.

MEB'den merkezi ortak sınav genelgesi

Çünkü bir köy okulunda resen görevlendirilen öğretmen düşünelim o köye ulaşmak için zaten 20 TL civarında harcama yapacak ve sabahtan akşama kadar görevli olduğu sınavdan 45 TL alacaktır.

Kısacası öğretmenler bu sınavlarda görev almak istememektedirler Çözüm resen görevlendirme değildir.

Peki, sınavlarda resen görevlendirme yapılabilir mi?

Hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, bir hafta önceden bildirilmek kaydıyla, resen görevlendirilebilirsiniz

Sayın Bakan; Çözüm sınav ücretlerin diğer sınav ücretlerine eşitlenmesi ile gelecektir.

Ahmet Kandemir

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri