16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > Müdürlerin, Tüm Öğretmenleri Değerlendirmesi Kanuna Aykırı

Müdürlerin, Tüm Öğretmenleri Değerlendirmesi Kanuna Aykırı

01.05.2015 23:32 12 14 16 18 yazdır
MEB'in Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükme göre, okul müdürlerinin tüm öğretmenleri eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirmeye tabi tutması 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı.
Müdürlerin, Tüm Öğretmenleri Değerlendirmesi Kanuna Aykırı

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Değerlendirme ölçütleri" başlıklı 54. maddesi hükümlerine göre, ders yılı sonunda tüm öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretleri okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınacaktır.

Aynı yönetmeliğin "Yürürlük" başlıklı geçici 65. maddesine göre bu değerlendirme gelecek yıl yani 2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Değerlendirmelerde 50 adet kritere bakılacaktır. O kriterleri görmek için tıklayınız.

İŞTE YÖNETMELİĞİN O HÜKÜMLERİ

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3'te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 65 - (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Peki, bu işlem yasal mıdır?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Değerlendirme ölçütleri" başlıklı 54. maddesi hükümlerine göre, ders yılı sonunda tüm öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretleri okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için;

Eğitim ve öğretim ile ilgili kanunlarımızda tüm öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerinin okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulabileceğine dair bir hüküm olması gerekmektedir.

Çünkü 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Düzenleme yetkisi" başlıklı 36. maddesindeki; "(1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir." hükümlerine göre kanunda olmayan örneğinlisansüstü eğitim yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verilmesi konusunda bakanlık idari düzenleme yapamaz.

Bu şekilde bir düzenleme bulunup bulunmadığına dair Yönetmeliğin dayandığı mevzuatlara bakmak gerekmektedir.

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Dayanak" başlıklı 3. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." hükümlerine göre, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bakmamız gerekmektedir.

24/6/1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun"Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasının ilk cümlesindeki; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar." hükümlerinde aday öğretmenlere performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartları getirilmiş olup bu ve devamındaki fıkralardaki hükümlere göre 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerine dair hükümler konulmuştur.

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ders yılı sonunda tüm öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretleri okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sadece 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü"başlıklı 20. maddesindeki; "(1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek." düzenlemesi bulunmaktadır ki buda öğretmen dışındaki personeli ilgilendirmektedir.

Dolayısıyla ders yılı sonunda tüm öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretleri okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulması 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Düzenleme yetkisi" başlıklı 36. maddesindeki; "(1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir." hükümlerine aykırıdır.

7.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Değerlendirme ölçütleri" başlıklı 54. maddesi hükümlerine göre, ders yılı sonunda tüm öğretmenler başarı, verimlilik ve gayretleri okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirme sonuçlarının Yönetmeliğin ruhunda yer alan Atama ve Yer Değiştirmede bir kriter olarak kullanılmaması, başarısız sayılanlara ne gibi yaptırımların uygulanacağının yer almaması, başarılı olanlara ne gibi ödüllerin verileceğin yer almaması daha da önemlisi kaç puan alanın başarılı sayılacağının belirsiz olması bir handikaptır. Ve bu değerlendirmenin yönetmelikte neden yer aldığı belirsizdir.

Kanaatimce MEB bir pilot uygulama yapmış öğretmenleri alıştırmaktadır. Bu durumun sonucunda nelerin olabileceği belirsizdir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri