Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Talebinde Bulunduk

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden mevzuat hükümleri uyarınca Mediko Sosyal Sağlık Merkezi biriminin kurulması talebinde bulunduk.

Sayı

ŞMT.020.80/

30/01/2014

Konu

:  Mediko Sosyal Sağlık Merkezi


                           

                             OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:    a) 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

              5662 sayılı Kanun.

         b) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

         c) 6.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı

              Yükseköğretim Kanunu

         d) 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim

              Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama

              Yönetmeliği.

İlgi (a) daki Kanunun "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi" başlıklı 84. ek maddesi ile kurulan üniversitemize aynı kanunun geçici 1. maddesi ile kadrolar ihdas edilerek ilgi (b) deki Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

İlgi (a) daki Kanun ekinde yer alan "İhdası uygun görülen kadrolar" çizelgesi incelendiğinde üniversitenize 2 uzman tabip, 2 tabip, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 5 hemşire ve 1 psikolog serbest kadrosun ihdas edildiği görülmektedir.

İlgi (c) deki Kanunun "Sosyal hizmetler" başlıklı 47. maddesinde ise; "Faaliyetlerin Düzenlenmesi:

a. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.

 

b. Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar.

 

c. Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.

 

d. Kamu kuruluşları adına, Üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insan gücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, devlet kalkınma planları ilke ve hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir. Burslu öğrencilerin harçları ile laboratuvar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına girer." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere istinaden ilgi (d) deki yönetmelik yayımlanmıştır.

 

İlgi (c) deki Kanunun ilgili maddeleri ve üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi'nin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsayan ilgi (d) deki yönetmelik hükümleri uyarınca 7 gün 24 saat Üniversite öğrencilerine, akademik ve idari bütün personeline kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basmak ayakta tedavi hizmeti veren Mediko Sosyal Sağlık Merkezi kurulması bir zorunluluktur.

 

Bu hükümler ışığında üniversitenize tahsis edilen kadrolar incelendiğinde yeterli sayıda "Mediko Sosyal" sağlık personeli bulunmaktadır. Ancak, bu birimin kurulup aktif olarak çalıştırılmaması nedeniyle üniversiteniz öğrencileri, akademik ve idari personelinin istenmeyen acil bir sağlık sorununda üniversitenizde bulunmayan mediko-sosyal merkezi nedeniyle yaşanılacak olan sağlık sorunlarında üniversiteniz yönetiminin sorumlu olacağı da unutulmamalıdır.

Bu nedenle, yukarıda yer verdiğimiz ilgi (c) deki kanun ve ilgi (d) deki yönetmelik hükümleri uyarınca üniversiteniz uhdesine ait boş bulunan serbest kadroların acilen doldurularak Mediko Sosyal Sağlık Merkezi biriminin kurulması, bu birimde göreve başlatılan doktor, hemşire ve sağlık memurlarının 7 gün 24 saat üniversiteniz öğrencileri, akademik ve idari personeline acil sağlık müdahaleleri için hazır bulunması, muayene, laboratuvar tetkikleri, aşılama, küçük cerrahi müdahaleler, pansuman, enjeksiyon, serum, müşahede hizmetleri vb. alanlarda hizmet verilebilmesi, öğrenci ve çalışanlara yönelik olarak ambulans hizmeti verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.                 

                                                               Cihat KARAKUŞ                   Ahmet KANDEMİR

                                                         Şube Mevzuat Sekreteri                 Şube Başkanı

Ek: "İhdası uygun görülen kadrolar" çizelgesi


09.03.2014 20:30
YORUMLAR
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.