Hangi öğretmenlere teminde güçlük zammı ödenmektedir?

Temininde güçlük zammı, yan ödeme kararnamesinde yer alan hükümlere göre, öğretmenlere ödenmektedir.

Temininde güçlük zammı, yan ödeme kararnamesinde yer alan hükümlere göre, öğretmenlere ödenmektedir.

Tüm memurların zam ve tazminatları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesine göre hazırlanan 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir.

Bu kararın "(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ"nde yer alan bazı öğretmenler için "Temininde Güçlük Zammı" ödenmesi öngörülmüştür.

Tereddüt hasıl olduğunda bu durum Milli Eğitim Bakanlığına sorulmuş, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 13.06.2017 tarih ve 26141 sayılı yazılarıyla ayrıca bir olura gerek kalmaksın sözü edilen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre temininde güçlük zammı ödenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Bu tabloya göre temininde güçlük zammı verilen eğitim personeli ise şu şekildedir;

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının;

1- "(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ" nün 4. maddesindeki;

4. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında:

KADRO (GÖREV) UNVANI

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

a) Müdür.

250 -

b) Müdür Yardımcısı

250 -

c) Öğretmen

250 -

2- "(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ" nün "NOT" kısmı 4. maddesindeki;

"NOT 4-Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;

A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;

a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,

b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,

c) Yabancı dil öğretmenlerine,

d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir."

hükümlerine göre;

1- Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil) görev yapan Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretmenlere 250 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir. Özel alt sınıfı olan normal okullarda görev yapan Müdür, Müdür Yardımcısı ve özel alt sınıfı öğretmenlerine de 250 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

2- Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ad değiştirerek Yatılı Bölge Ortaokullarına dönüştürülmüştür. Bu nedenle Yatılı Bölge Ortaokullarında görev yapan Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretmenlere 250 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

3- Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görev yapan Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretmenlere 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

4- Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görev yapan Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

5- Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görev yapan Yabancı dil öğretmenlerine 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

6- Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görev yapan Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

7- Fen Liselerinde görev yapan Müdür ve Müdür Yardımcılarına 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

8- Fen Liselerinde görev yapan Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine 500 Puan Teminde Güçlük Zammı ödenecektir.

"Temininde Güçlük Zammı"nın ne kadar olduğunu hesaplamak içinyan ödeme katsayısı ile "Temininde Güçlük Zammı" puanının çarpılması gerekmektedir.

2017 yılı için alınabilecek miktar; 2017 yılı yan ödeme katsayısının ( 0,03257) "Temininde Güçlük Zammı" puanı ile çarpılmasıyla bulunacaktır.

Buna göre;

-250 puanlık temininde güçlük zammı 8,14 lira,

-500 puanlık temininde güçlük zammı 16,28 lira anlamına gelmektedir.

Ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar" başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen alacaklar ödenmektedir.

Temininde güçlük zammı talebinize dair başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR


02.01.2018 00:12
YORUMLAR
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.