22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > Kurslarda öğretmene 700 lira ek gelir haberleri doğru mu?

Kurslarda öğretmene 700 lira ek gelir haberleri doğru mu?

06.10.2014 16:55 12 14 16 18 yazdır
Öğretmene 700 lira ek gelir diye yutturulan Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere görev almaları halinde sadece 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir.
Kurslarda öğretmene 700 lira ek gelir haberleri doğru mu?

asında yer alan haberlere baktığımızda "Milli Eğitim Bakanlığı, takviye kurslarda görev alacak öğretmenlerin kriterlerini belirledi. Buna göre öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecek. Bir öğretmen, okulda 21 saat derse giriyorsa takviye kurslarda da 19 saat ek ders verebilecek. Öğretmenler ek ders karşılığında aylık 700 TL'ye kadar ücret alabilecek." yorumlarına rastlanmaktadır.

Peki, bu haberler doğru mudur?

Özet olarak kısaca söyleyelim bir öğretmen, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre en fazla 10 saat hafta sonu kurslarında derse girebilmektedir. Fakat Bakanlık yönergesinde 19 saate yakın derse girilebileceği yazmaktadır. Bu ifade Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aykırıdır. Öncelikle Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hafta sonu kurslarında bir öğretmenin girebilecegi maksimum ders saatinin 10 saatten 20 saate çıkarılması ile Yönerge karara uygun hale gelecektir.

Ayrıca bir öğretmenin 10 saat derse girdiğini kabul edersek ki buna imkan yoktur çünkü yönergeye göre bir dersten bir günde sadece 2 saat ders görülebilmektedir. Aynı gün farklı sınıflarda veya cumartesi ve pazar günü yine de maksimum 10 saat derse girildiğini kabul edersek buda haftada 100 lira, ayda 400 lira yapar bu hesapta maksimum alınabilecek zorlama bir hesaptır.

Kısacası öğretmene 700 lira ek gelir haberleri spekülatif haberlerdir.

İşte gerçekler;

Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere ödenecek ek dersler; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs giderleri" başlıklı 20 maddesi 1. fıkrasında yer almaktadır.

İşte ilgili madde;

MADDE 20 - (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna aşağıdaki cevap verilmiştir.

İşte soru ve cevabı,

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

"Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna çok acele cevap hazırlandığı ve basına bakın öğretmenlere ek ders veriyoruz diyebilmek adına hazırlandığı kanaatinde olduğumuz bu soruya verilen cevap ne yazık ki yanlıştır.

Çünkü öğretmenlerin aylık ve ek der karşılığı girebilecekleri ders ve ek ders saatleri farklılık arz etmektedir.

Bu duruma "Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar" haberimizde ayrıntısı ile yer vermiştik.

Bu haberimizde de yer verdiğimiz üzere Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, maaş karşılığı derse girmekte ve Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılmakta, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders görevi verilebilmektedir. Ayrıca tüm öğretmenler 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saate kadar da ders dışı hazırlık alabilmektedirler.

Tüm bu konunun ayrıntıları "Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar" haberimizde yer almaktadır.

Şimdi buradan hareketle 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında ki; "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna verilen "Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir." cevabı yerinde olmamıştır.

Cevap; 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde yer almaktadır.

YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖĞRETMENE EN FAZLA 10 SAATE KADAR EK DERS VERİLEBİLİR.

İşte ilgili madde;

"MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. "

Kısacası Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere görev almaları halinde sadece 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir. Ayrıca bu dersler cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında- yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılıyorsa ek ders ücreti karşılığında verilebilmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kursların açılması" başlıklı 7 maddesi 3. fıkrasında; "(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz." hükümlerine göre günde 8 saatten fazl kurs süresi ve aynı dersten 2 saatten fazla ders görülemeyeceginden aynı gün farklı sınıflarda veya cumartesi ve pazar günü yine de maksimum 10 saat derse girildiğini kabul edilmektedir.

YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖĞRETMENE MAAŞ KARŞILIĞI GÖREV VERİLEMEZ.

Şimdi buradan hareketle 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında ki; "a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."cevabı tamamen yanlıştır.

Çünkü öğretmene 10 saatin üzerinde ek ders ödemesi yapmanız mümkün degildir.

ayrıca; Aylık karşılığını doldurmayan bir öğretmene yetiştirme kurslarında aylık karşılığı da ders vermezsiniz.

Çünkü Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Dersle İlgili Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Bu maddenin 1. fıkrası, "Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;" şeklindedir. Yani Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Dersle İlgili Kararın belirlediği azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışındadır.

Dolayısıyla bu madde kapsamında verdiğiniz tüm görevler ek ders kapsamındadır.

MEB, Öğretmene 10 saatin üzerinde ek ders ödemesi yapmak istiyorsa ya yeni düzenleme yapmalı ya da bu soruya hangi mevzata göre cevap verdiği hakkında açıklama yapmalıdır.

Dolayısıyla öğretmene 700 lira ek gelir tamamen uydurma haberdir. Gerçeklerle, mevzuatla örtüşmemektedir.

Sevgili okurlarımız ben sizin adınıza cevap bekliyorum, saygılarımla;

Ahmet KANDEMİR
Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri