20 Ocak 2019 Pazar
Anasayfa > HABERLER > Kurslarda öğretmene 1400 lira ek gelir haberleri doğru mu?

Kurslarda öğretmene 1400 lira ek gelir haberleri doğru mu?

04.12.2014 17:09 12 14 16 18 yazdır
Basında daha önce, Öğretmene 700 lira ek gelir, şeklinde yer alan haberler, Öğretmene 1400 lira ek gelir olarak yeniden türedi ama bu haberler doğru değil.
Kurslarda öğretmene 1400 lira ek gelir haberleri doğru mu?

Basında yer alan haberlere baktığımızda daha önceden "Öğretmene 700 lira ek gelir" diye duyurulan haberler, şimdilerde hafta sonu kurslarında ek dersin iki katına çıkarılacağının açıklanması üzerine "Okullarda öğrenciler için başlatılan takviye kurslarına giren öğretmenler yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takviye kurslarının saat ücretini 10 TL'den 20 TL'ye çıkartarak, bir öğretmene aylık bin 400 TL ek gelir sağladı." şeklinde yansımaya başladı

Peki, bu haberler doğru mudur?

Özet olarak kısaca söyleyelim bir öğretmen, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre en fazla 10 saat hafta sonu kurslarında derse girebilmektedir. Fakat Bakanlık yönergesinde 19 saate yakın derse girilebileceği yazmaktadır. Bu ifade Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aykırıdır. Öncelikle Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hafta sonu kurslarında bir öğretmenin girebilecegi maksimum ders saatinin 10 saatten 20 saate çıkarılmasıyla, Yönerge karara uygun hale gelecektir.

Ayrıca Kurslardaki saat ücreti 20 liraya çıksa bile, ki çıkması için kanun değişikliği gerekmektedir. Bir öğretmenin 10 saat derse girdiğini kabul edersek, ki buna imkan yoktur, çünkü yönergeye göre bir dersten bir günde sadece 2 saat ders görülebilmektedir. Aynı gün farklı sınıflarda veya cumartesi ve pazar günü yine de maksimum 10 saat derse girildiğini kabul edersek bu da haftada 200 lira, ayda 800 lira yapar bu hesapta maksimum alınabilecek zorlama bir hesaptır.

Kısacası öğretmene 1400 lira ek gelir haberleri spekülatif haberlerdir.

İşte gerçekler;

Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere ödenecek ek dersler; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs giderleri" başlıklı 20 maddesi 1. fıkrasında yer almaktadır.

İşte ilgili madde;

MADDE 20 - (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna aşağıdaki cevap verilmiştir.

İşte soru ve cevabı,

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

"Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna çok acele cevap hazırlandığı ve basına bakın öğretmenlere ek ders veriyoruz diyebilmek adına hazırlandığı kanaatinde olduğumuz bu soruya verilen cevap ne yazık ki yanlıştır.

Çünkü öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı girebilecekleri ders ve ek ders saatleri farklılık arz etmektedir.

Bu duruma "Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar" haberimizde ayrıntısı ile yer vermiştik.

Bu haberimizde de yer verdiğimiz üzere Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, maaş karşılığı derse girmekte ve Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılmakta, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders görevi verilebilmektedir. Ayrıca tüm öğretmenler 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saate kadar da ders dışı hazırlık alabilmektedirler.

Tüm bu konunun ayrıntıları "Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar" haberimizde yer almaktadır.

Şimdi buradan hareketle 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında ki; "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna verilen "Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir." cevabı yerinde olmamıştır.

Cevap; 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde yer almaktadır.

YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖĞRETMENE EN FAZLA 10 SAATE KADAR EK DERS VERİLEBİLİR.

İşte ilgili madde;

"MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. "

Kısacası Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere görev almaları halinde sadece 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir. Ayrıca bu dersler cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında- yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılıyorsa ek ders ücreti karşılığında verilebilmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kursların açılması" başlıklı 7 maddesi 3. fıkrasında; "(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz." hükümlerine göre günde 8 saatten fazla kurs süresi ve aynı dersten 2 saatten fazla ders görülemeyeceginden aynı gün farklı sınıflarda veya cumartesi ve pazar günü yine de maksimum 10 saat derse girildiğini kabul edilmektedir.

YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖĞRETMENE MAAŞ KARŞILIĞI GÖREV VERİLEMEZ.

Şimdi buradan hareketle 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında ki;

"a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

cevabı tamamen yanlıştır.

Çünkü öğretmene 10 saatin üzerinde ek ders ödemesi yapmanız mümkün degildir.

Ayrıca; aylık karşılığını doldurmayan bir öğretmene yetiştirme kurslarında aylık karşılığı da ders vermezsiniz.

Çünkü Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Dersle İlgili Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Bu maddenin 1. fıkrası, "Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;" şeklindedir. Yani Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Dersle İlgili Kararın belirlediği azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışındadır.

Dolayısıyla bu madde kapsamında verdiğiniz tüm görevler ek ders kapsamındadır.

MEB, Öğretmene 10 saatin üzerinde ek ders ödemesi yapmak istiyorsa ya yeni düzenleme yapmalı ya da bu soruya hangi mevzata göre cevap verdiği hakkında açıklama yapmalıdır.

Dolayısıyla öğretmene 1400 lira ek gelir tamamen uydurma haberdir. Gerçeklerle, mevzuatla örtüşmemektedir.

Sevgili okurlarımız ben sizin adınıza cevap bekliyorum, saygılarımla;

Ahmet KANDEMİR

Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı

Kurslarda öğretmene 700 lira ek gelir haberleri doğru mu? 

YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNE DAVA AÇTIK 


Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri