19 Ekim 2018 Cuma
Anasayfa > HABERLER > KADİRLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KADİRLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

01.02.2017 00:34 12 14 16 18 yazdır
Türk Eğitim Sen Kadirli İlçe Başkanlığı olarak ilçemiz geneli eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini eğitim isitşare toplantısında dile getirdik.
KADİRLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kadirli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen eğitim istişare toplatısına katılan Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Kadirli İlçe Başkanınız Halim Hallaç aşagıdaki sunumu yapmıştır.KADİRLİ İLÇESİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kadirli İlçesinde eğitim öğretim sorunlarını öncelikli olarak kategorize etmek daha sonrada çözüm önerilerini buna göre geliştirmek söz konusudur.e

EĞİTİM SORUNLARI HARİTASI


A. MERKEZİ OKULLARIN SORUNLARI
B. KÖY OKULLARININ SORUNLARI
C. ÖĞRENCİ SORUNLARI
D. ÖĞRETMEN SORUNLARIA. MERKEZ OKULLARIN SORUNLARI :

1- Okulların fiziki durum ve donanım yetersizlikleri, çevre düzeni eksiklikleri, sıra ve masa yetersizlikleri, kantin ve kütüphane yetersizlikleri başta gelmektedir. 100.Yıl İlkokulu ve Ortaokulunun binasının durumu içler acısıdır. Bu konunun acilen çözülmesi için büyük onarım gerekmektedir.
Cengiz Topel İlkokulu'nda 60 anasınıfı öğrencisi olmasına rağmen oyun parkı yoktur. Bu konuda acil çözüm beklemektedir.

Derslik DAĞILIMI: Özellikle İmam Hatip okulları için oluşturulan binalarda çok fazla boş derslikler bulunmaktadır. 100.Yıl ilk okulu ve ortaokulunda 40 kişilik sınıflar varken İmam Hatip okulları toplamında derslik başına düşün öğrenci sayısı 13.9'dur. Bu tür popülist yaklaşımlar öğrenci ihtiyaçlarından uzaktır.Diğer okullarda sınıflar kalabalık şekilde eğitim vermesi kaliteyi düşürmektedir.
Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarımızın sorunları acil gündemle masaya yatırılmalıdır.Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinin bakımı bir an önce yapılmalı,fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırılmalıdır.Aynı okulun fizik laboratuarının malzemesi yoktur. Ders öğretmenleri deney yapamamaktadır.

İlçe geneli spor salonu bulunmayan liselerimizin bu sorununu yeni planlamalar ile çözme zorunluluğumuz vardır. Geçmiş yıllarda okul bahçe alanları bölünerek anaokulu yapılmıştı. Var olan bahçe alanları küçültülerek öğrencilerimizin oyun alanları daraltılmıştır. Yeni yapılacak eğitim kurumlarımız için bu uygulama terk edilmelidir.

2- Okullardaki şiddetin tırmanarak artması: Okul çevresinde bulunan farklı risk gruplarının öğrencilerimiz için tehdit oluşturması.Okul öğrencileri ve bu risk grupları tarafından sürekli rahatsız edilmekte ve taciz edilmektedir.

3- Emniyet tedbirlerinin yetersiz oluşu:

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personelin yetersiz olması sebebiyle okullar önünde yuvalanan bu risk grupları ile mücadelede etkili olunamamaktadır.

4- İnternet salonları gerçeği: İlçemiz merkez okulları civarında açılan internet salonlarının durumu tehlike arz etmektedir. Bu konuda gerekli yasal boşluklardan yararlanan, risk grupları öğrencilerimizi tehdit etmekte ahlaki ve ruhsal çöküntünün ana kaynağını oluşturmaktadır.

B- TAŞIMALI EĞİTİM SORUNLARI

Taşımalı olarak eğitim sitemine dahil edilen öğrencilerimiz büyük bir uyum problemi yaşamaktadır. Öğleden sonraki derslere girmeyip,devamsızlık yapan öğrencilerimiz büyük sorun oluşturmaktadır
Özellikle bölge köylerini birleştirip tek ve ortak merkez oluşturup, büyük bölge okullar yapılarak birleştirilmiş sınıf uygulamasından vazgeçilmelidir.

Taşımalı eğitim kapsamında olan köylerimize öğrencilerimizin sıcaktan , soğuktan ve yağmurdan korunmaları için toplanma noktalarına bekleme kabinleri yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilimiz devamsızlık bakımından 2011-2012 yılında TÜRKİYE'DE 3. olmuştur. Bir eğitimci olarak durum hakkında dehşete kapılmamak imkansız sanırım.Taşıma sistemi planlaması yetersizdir.

Kırsal bölgelerdeki okullara formasyonu yüksek ve deneyimli öğretmenlerin gitmesini özendirici tedbirler alınmalıdır.

Alanında yetişmemiş öğretmenlerin doğrudan ilkokul öğretmenliğine -özellikle köy okullarına- atanmaları yasal düzenlemelerle engellenmelidir.

Öğretmenin hizmet içinde eğitilmesi özellikle kırsal bölgelerde daha yaygın hale getirilmelidir.
Kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin, öğretmenevleri ve dinlenme tesislerinden öncelikli olarak yararlanmaları sağlanmalıdır.

Kırsal bölgedeki okulların kültür ve sanat gezileri yapma imkânları geliştirilmelidir.

Köy okullarımızdaki fiziki yapı yetersizlikleri giderilmelidir. Öğrencilerin öğle yemeğini yiyeceği yerler ya yok yada yetersiz. Öğrencilerimiz için yemek salonları yapılmalıdır. Köy Okullarının sorunları eğitim planlaması açısından birinci öncelikli olmalı ve sorunlar ivedi olarak çözülmelidir.Köy okullarımızın kırtasiye giderleri karşılanmalı, internet erişim ücretleri ödenmelidir. Köy okullarımızın internet erişim ağı telefon kablolarının kesilmesi ve çalınması sonucu kesintiye uğradığı durumlar söz konusu olmaktadır. Bu sebeple bu durumda olan okullarımıza mobil ağ kullanımı saplanmalıdır.Öncelikli olarak birleştirilmiş sınıflı okullarımız durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

C. ÖĞRENCİ SORUNLARI

Öfke ve şiddetin önlenmesi:

1- Öğrencilerimiz olumsuz çevre şartlarından kolay etkilenebilmektedir. Aile içi huzursuzluk, ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, anne- babanın ayrı olması, şiddetli geçimsizlik çocuğun eğitimini olumsuz etkilemektedir. Öğrenim çağı boyunca ilgisiz anne ve babaların tutumu çok büyük sosyal olayların başlangıcıdır.Cinsel tacizde bulunan öğrencilerin davranışları etüt edildiğinde aile içi şiddet ve geçimsizliğin ,önemli bir faktör olduğu görülecektir.Özellikle bölünmüş ailelerle ilgili öğrencilerimize sosyal ve kültürel projeler üretmek zorundayız. Anne ?baba şefkatinden mahrum kalan öğrencilerimizde şiddet eğilimi daha fazla görünmektedir.

2- Okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşme : Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi'nin, okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşmeyi mercek altına aldığı anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 13.3'ü okulda veya çevresinde fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti. "Okulda tehdit boyutunda gruplaşmaların" yaşandığı illerin başında Yozgat'ın geldiği belirlendi. Anket, 10 ilde ve 63 ilçede ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıfında okuyan 780 öğrenci ile gerçekleştirildi. Fiziki bir saldırıya maruz kaldığını söyleyenlerin yüzde 54.,4'ü bunu okul içindeki güç kullanmaya eğilimli öğrenci grupların, yüzde 30'u okul çevresine gelen okul dışındaki öğrencilerin, yüzde 10'u güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmalarının, yüzde 5.6'sını da kötü alışkanlıklar edinmiş grupların (uyuşturucu satıcıları, tinerciler) gerçekleştirdiğini bulgularına ulaşılmıştır.

ÇÖZÜM : Kadirli gençliğin sportif ve kültürel faaliyetlere yöneltilmesi için semt sahaları oluşturulmalıdır. Var olan sahalar yetersizdir.Her mahalleye semt sahası ve amfi tiyatro kazandırılmalıdır.Her mahalleye eğitim istasyonları oluşturulmadır.İŞKUR üzerinden özel güvenlikçi hizmet alımı gerçekleştirilmelidir.

C- TACİZ VE ŞANTAJ

Anket sonuçları, meslek liseleri ve genel liselerde yaşanan tehdit boyutundaki gruplaşmaların, Anadolu liselerine göre iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 16.4'ü okulda ve okul çevresinde tehdit edildiğini, yüzde 35.4'ü ise okullarındaki gruplaşmaların tehdit edici boyutta olduğunu kaydetti. Öğrencilere yönelik şiddetin sözlü, fiziksel, zorla para toplama, taciz ve şantaj şeklinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Okulda ve okul çevresinde tehdit edilmenin, 9. sınıflarda diğer sınıflara göre daha yüksek oranda olduğu, yaş arttıkça tehditlerin de azaldığı belirlendi.

ÇÖZÜM : Öğrencilerimize ahlak eğitimi için özel eğitim planlaması yoğunlaştırılmalıdır.
İlçe geneli başarılı olan öğrencilerimiz TEOG, YGS LYS sınavlarında dereceye giren öğrencilerimiz mutlaka ödüllendirilmelidir. Dereceye giren öğrencilerimizin öğretmenleri de aynı şekil de başarı belgeleri ödüllendirilmelidir. Bu konu sosyal ve kültürel başarılar içinde geçerlidir.

D. ÖĞRETMEN SORUNLARI

Öğretmenlerin yüzde 70'inin aylık geliri 1.500-2.000 TL arasında,yüzde 60.3'ü ev sahibi değil,öğretmenlerin yüzde 81.3'ü mutfak masraflarından tasarruf ediyor. Öğretmenlerin yüzde 77.2'sinin kredi kartı borcu var. Öğretmenler borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtenlerin yüzde 37.6'sı depresyonda olduklarını söylüyor.
Okul yöneticilerimiz öğretmenlerimize kıymet versin ,saygı duysun,değerli olduklarını her zaman hissettirsin. Okul işleyişinde mutlaka öğretmen arkadaşlarımızın görüşleri alınmalıdır.

Kadirli için ne yapılmalıdır ?

1. Üniversite Tanıtım Günler Yapabiliriz

2. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi noktası da alanında uzman akademisyenlerden ekip kurulup eğitimler ayarlanabilir

3. İlçemizde Avrupa birliği ,Ulusal ajansı vb. Projeler az bunların eğitimini alıp proje hazırlamak istiyoruz proje eğitimi istiyoruz.

4. İlçe MEM bünyesinde ARGE birimi kurulup eğitim için proje üretecek yapıya kavuşturulmalıdır.

5. İlçe merkezi ilkokullarda tamamında özel eğitim alt sınıfları açılabilir.Özel eğitim öğrencileri tek bir okulda eğitim öğretim almakta. Özel eğitim okulumuzun yükü azaltılabilir bu yolla.Öğrenci evine yakın okullara gidip özel eğitim alma fırsatına kavuşturulmalıdır.

Öğretmenlerimizin gönüllülük esasına göre yapılması istenen TÜBİTAK projesi, müfredat değerlendirme gibi konularda tatil olan günlerde katılmaya zorlanmasını doğru bulmuyoruz. Planlamaların doğru zamanda yapılması gerekmektedir.

Halim HALLAÇ
Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Kadirli İlçe Başkanı
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri