19 Ocak 2019 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > İlimizde köy okullarına gelir sağlıyacak arazi tahsisleri yapıldı mı?

İlimizde köy okullarına gelir sağlıyacak arazi tahsisleri yapıldı mı?

10.05.2017 15:58 12 14 16 18 yazdır
Köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların tahsisisn yapılıp yapılmadıgını valilik ve kaymakamlıklara sorduk.
İlimizde köy okullarına gelir sağlıyacak arazi tahsisleri yapıldı mı?

Osmaniye Valiliği ve Kaymakamlıklara yazı yazarak;


Köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçimi için komisyon oluşturulmuş mudur?

Köy okullarına Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait tahsis edilen arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir çizelge bulunmakta mıdır?

 

Köy okulları için tahsis yoliyle arazi sağlanamadığı takdirde, satın alınan ya da kamulaştırılan arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir çizelge bulunmakta mıdır?

 

Köy okullarının bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunmakta mıdır?

 

Köy okulları için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilenler bulunmakta mıdır?

 

Şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan arazilerden köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilmek veya kiraya verilmek suretiyle elde edilen gelirlerden okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine ne kadar gelir kaydedilmiştir?

 

Köy okullarından uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılan okullarımız bulunmakta mıdır?

 

Sorularını sorduk.


İşte yazımızın içeriği

Okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili olarak MEB mevzuatında;

12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun "Okulların Arsa ve Arazi İşleri" başlıklı "Yedinci Bölümü"; 

60. maddesindeki; "Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köy muhtarından teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir." hükümleri,

62. maddesindeki;  "İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.

 

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz." hükümleri,

63. maddesindeki;  "62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile satın alınır. Mal sahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.

 

Satın alma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir." hükümleri,

64. maddesindeki;  "Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur." hükümleri,

 

65. maddesindeki; "Okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.

Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır." hükümleri,

 

66. maddesindeki; "4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir.

 

Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.

 

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz." hükümleri,

 

68. maddesindeki; "Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır. Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine Sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.

 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır." Hükümleri bulunmaktadır.

Köy okullarımızın bir gelire sahip olması için yürürlükte bulunan bu kanun ve ilgili maddeleri ışığında;

 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun "Okulların Arsa ve Arazi İşleri" başlıklı "Yedinci Bölümü";  

60. maddesindeki hükümlere göre;köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçimi için komisyon oluşturulmuş mudur?

 

62. maddesindeki hükümlere göre;köy okullarına Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait tahsis edilen arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir çizelge bulunmakta mıdır?

 

63. maddesindeki hükümlere göre;köy okulları için tahsis yoliyle arazi sağlanamadığı takdirde, satın alınan ya da kamulaştırılan arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir çizelge bulunmakta mıdır?

 

64. maddesindeki hükümlere göre; köy okullarının bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunmakta mıdır?

 

65. maddesindeki hükümlere göre; köy okulları için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilenler bulunmakta mıdır?

 

66. maddesindeki hükümlere göre; şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan arazilerden köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilmek veya kiraya verilmek suretiyle elde edilen gelirlerden okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine ne kadar gelir kaydedilmiştir?

 

68. maddesindeki hükümlere göre; köy okullarından uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılan okullarımız bulunmakta mıdır?

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri