22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > İHRAÇ EDİLENLERİN YARGI SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İHRAÇ EDİLENLERİN YARGI SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

30.04.2017 15:06 12 14 16 18 yazdır
KHK'lar ile kamudan ihraç edilenlerin yargı süreci hakkında açıklama;
İHRAÇ EDİLENLERİN YARGI SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın AİHM'in verdiği karar sonrasında yaptığı açıklamaya göre; AİHM kararı bağlamında; AİHM'e başvuru yapmadan önce Komisyona, Komisyon kararına karşı idare mahkemelerine, mahkemelerin kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gerekmektedir.


İŞTE ADALET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI


Kanun Hükmünde Kararnameler İle Kamu Görevinden Çıkarılanlara İlişkin AİHM Kararı


15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terörist darbe teşebbüsü sonrası Anayasamıza ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler kamu görevinden çıkarılmıştır.


Kamu görevinden çıkarılanlar tarafından doğrudan AİHM'e çok sayıda başvuru yapılmıştır.


AİHM 08/12/2016 tarihinde açıkladığı Zihni/Türkiye kararında, 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvuranın öncelikle iç hukuk yollarına başvurması gerektiğini belirterek, başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.


02/01/2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) kurulmuştur. Komisyon üyeleri 16/05/2017 tarihinde atanmış ve Komisyon 22/05/2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır.


Bakanlığımızca yukarıda bahsedilen Zihni/Türkiye kararı doğrultusunda, derdest bulunan benzer nitelikteki başvuruların reddedilmesi amacıyla AİHM'e başvuruda bulunulmuştur.


Öğretmen olan ve 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvuranın AİHM'e yaptığı başvuru üzerine Mahkeme 12/06/2017 tarihinde başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle oybirliğiyle kabul edilemez bularak reddetmiştir. Söz konusu Köksal/Türkiye kararında AİHM, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir.


AİHM kararı KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılanlar açısından emsal teşkil etmektedir.


Kararda; AİHM'e başvuru yapmadan önce Komisyona, Komisyon kararına karşı idare mahkemelerine, mahkemelerin kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

KHK'LAR İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLERİN YARGI SÜRECİ HAKKINDA KANDEMİR'DEN AÇIKLAMA;

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56. maddesi ile 685 sayılı KHK'nin 1. maddesine şu 3. fıkra; "Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir." eklenmiştir.


Bu fıkra hükümlerince ilgili KHK'ler ile kamudan ihraç edilenler tarafından yargı mercilerinde açılan davalarda dosya üzerinden kesin olarak;


1-Karar verilmesine yer olmadığına,


2-Tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına, 


3-Vekalet ücretine hükmedilmeyeceğine,


4-Dosyaları yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderileceğine
karar verilecektir.


Bu KHK sanki kamudan ihraç edilenlere yargı yolu kapatılmış gibi algılanmışsa da 685 sayılı KHK'nın "Yargı denetimi "başlıklı 11. maddesi 2 .fıkrasındaki; "... meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir." hükümlerine göre kamudan ihraç edilenlere yargı denetimi OHAL Komisyonundan sonra devam edecektir.


Kanaatim şudur ki Devlet; darbe girişimi nedeniyle kamudan ihraç edilenlerden masum olanlarının bir an önce tekrar haklarına kavuşabilmesi için AİHM' ne gidilmeden yargı denetimi dışında idari denetim içerisinde sorunu çözmeye karar vermiştir.


Şöyleki;


23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ile kurulan "Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna" başvurular;


Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerle ilgili olarak ise Resmî Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren valiliklere komisyona gönderilmek üzere altmış gün içinde yapılabileceğinden;


Başvuru sahiplerince söz konusu komisyona başvuru alma tarihi ilan edilmediğinden lütfen herhangi bir yere dilekçe vermeyiniz.


Başvuru tarihi ilan edildiğinde herhangi bir matbu dilekçe kullanmayınız, sendikamızca örnek dilekçe formatları sizlere temin edilecek olup dilekçelerinizi bu formatlara göre haklılığınızı ortaya koyacak delil ve belgeler ile birlikte giriş gelişme ve sonuç şeklinde kendinize özgü bir formatta yazmanızı önermekteyim. Şimdiden delil ve belge toplayarak hazırlığınızı yapınız.


NOT: Başvuru tarihi KHK'ya göre en son 23 Temmuz 2017'ye kadar ilan edilmek zorundadır. KHK'ya göre 23 Şubattan önce kurulması gereken komisyon halen kurulmamış, başvuru alınması için herhangi bir tarih ilan edilmemiştir.


"Yargı denetimi "başlıklı 11 .maddesi 2 .fıkrasındaki; "meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir." hükümlerine göre OHAL Komisyonuna yapmış olduğunuz başvuru red edilir ise red tarihinden altmış gün içinde Danıştaya dava hakkı verilmektedir. Bu işlemden sonra AYM ve AİHM e başvurulabilecektir.


Bu tip toplu uyuşmazlıklarda "pilot dava" dediğimiz usule başvurulur. 100 bin kişi başvuracak ama bu 100 bin kişinin hepsinin olayı ayrı bir özellik arz etmiyor. Belli şekillerde FETÖ'yle ilişkilendirilmişler. istisnalar olmakla birlikte her durum için belli ilke kararları verilir ve duruma göre dosyalar incelenir. ( örneğin sadece Bank Asya'da hesabı olanlar için bir ilke karar, Bylock uygulamasını kullananlar için bir ilke karar, 17 -25 aralıktan sonra Bank Asya'ya para koyanlar için bir pilot karar vs ) yani emsal olarak pilot kararlar oluşturularak buna göre kararlar verilecektir.


TC Ahmet Kandemir
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Osmaniye İl Başkanı

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri