15 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > Bilimsel Uluslararası Hakemli Dergi Yayınlıyoruz

Bilimsel Uluslararası Hakemli Dergi Yayınlıyoruz

18.04.2014 11:59 12 14 16 18 yazdır
Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler alanında Uluslararası Hakemli dergi yayınlanacaktır
Bilimsel Uluslararası Hakemli Dergi Yayınlıyoruz
Türk Eğitim-Sen olarak akademik çalışma yapan üyelerimizin ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının yayınlanması hususunda destek vermek, üyelerimizin ve akademik çalışma yapan bilim insanlarının akademik yükselme ve atanma kriterlerinde ihtiyaç duyacakları yayın şartlarını sağlayabilmek, sendika olarak savunduğumuz değer ve ilkeler ile ilgili özel sayılar çıkartarak akademik platformda da elde edilen argümanları katma değer olarak kullanmak amacıyla 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum adıyla Eğitimin sorunları, eğitim çalışanlarının sorunları gibi konularda yapılan akademik çalışmaların da değerlendirildiği Uluslararası Hakemli bir dergiyi iki yıldır başarıyla yayınlıyoruz.


Akademisyen üyelerimizden ve teşkilatlarımızdan gelen talep doğrultusunda Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler alanında 2014 yılından itibaren  21. Yüzyılda Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler Dergisi adıyla Uluslararası Hakemli olarak çıkarılacak dergide bu alanda yapılan akademik çalışmalara yer verilecektir.

İlk sayısı 15 Mayıs 2014 tarihinde çıkacak yeni Uluslararası Hakemli dergimiz için, Akademik Temsilci, Hakem Kurulu Üyesi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki formu doldurmalarını ve bilimsel makalesi hazır olan akademisyenlerin makalelerini bir an önce aşağıdaki e-posta adreslerine göndermelerini önemle duyururuz.

istanbul1@turkegitimsen.org.tr

hanefibostan@mynet.com

Hakemlik yapılabilecek bilim dalları

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Kimya

Fizik

Biyoloji

Matematik

İstatistik

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Mühendislik Temel Alanı

Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Gemi Mühendisliği

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Mühendislik Bilimleri

Nükleer Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği

Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Biyomühendislik

Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Bitki Koruma

Zootekni ve Hayvan Besleme

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Su Ürünleri

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Mekanizasyon

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Tarımsal Biyoteknoloji

Biyosistem Mühendisliği

Makale Gönderecekler

21. Yüzyılda Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler Dergisi adıyla Uluslararası Hakemli olarak çıkarılacak dergi de bu alanda yapılan akademik çalışmalara yer verilecektir.

İlk sayısı 15 Mayıs 2014 tarihinde çıkacak dergimiz için makale göndermek isteyenler makalelerini aşağıdaki kriterlere göre hazırlayarak gönderebiliriler. Ayrıca faaliyet ve yayın tanıtma tarzında yapılan bilimsel içerikli yazılara da dergide yer verilecektir.

Genel İlkeler:

15 Haziran 2014 yılında yayın hayatına başlayacak ve Haziran ile Aralık sayıları hainde yılda iki defa yayımlanacaktır. İki yılda bir cilt oluşturulur ve ikinci yılın son kış sayısına dizin konulur. Üye ve ilgililerine yayım tarihini izleyen 20 gün içinde gönderilir. Üç yıl önceye ait makalelerin tamamı, üç yılı doldurmayanların ise Türkçe ve ikinci dildeki özetleri derginin internet adresinden okunabilir.

Konu: Fen ve Teknik bilimler alanındaki makaleler

İçerik: Makalelerde yer alan içerik

Daha Önce Yayımlanmamış Olma: Dergide yayımlanacak yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayımlanmış olarak kabul edildiğinden yayımlanamaz. Ancak geliştirilir ve ilave yapılır ise yayınlanabilir.

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi: Yayımlanmak üzere  gönderilen yazılar öncelikle Editörlük Birimi tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda,  bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar. Katılmadıkları noktaları gerekçeleriyle birlikte ayrı bir rapor halinde Yayın Kurulu'na sunabilirler. Yayım kararı verilen yazılar sıraya konulur ancak editörlük, dosya hazırlama, güncellik, gereklilik gibi dergiciliğe bağlı birçok nedenle kimi değişiklikler yapabilir. Hakemlik süreçlerini tamamlamış ve yayımına karar verilmiş olsa bile hiçbir yazı için "yayımlanacaktır" içerikli yazı verilmemektedir. (Burada ilgili hususlar zamanla değişiklik arz edebilir.)

Genel Kurallar: Makalelerde uyulması gereken genel kurallar şunlardır:

 A) Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer almalıdır.(Makale Türkçe veya Latin harfli Türk lehçelerinden birinde ise ikinci dil Fransızca, İngilizce veya İspanyolca, makale Türkçe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki bu üç dilden birinde ise ikinci dil Türkçe olacaktır.)

B) Yazar Adı: Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.

C) Öz: Ortalama 200 kelime arasında ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında beş anahtar kelime verilmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve ikinci dilde hazırlanmalıdır.

Ç) Makale Metni: Yazılar bilgisayarda 2 satır aralıkla ve 12 punto yazılmalı, ortalama 5000 kelimeyi geçmemeli ve özgün olmalıdır. Özlü makalelerde alıntı oranı % 30'dan fazla olmamalıdır.  Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman veya Arial yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makale, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, Sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

D)Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Metin içinde (Elçin 1988:8) yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Elçin, 1988a, Elçin 1988b...) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Köprülü 1940, Kaplan 1974, Elçin 1988), çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Kaplan vd. 1975), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Raglan 1973, Ekici 1988'den) sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.

E) Kaynakça: Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları "uzun yapıt" sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer.

Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerdeYyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok) kısaltmaları kullanılır.

Oğuz, M. Öcal.

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009.Koz, M. Sabri, haz. Nasreddin Hoca Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999.

Reichl, Karl. Türk Boylarının Destanları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev. Metin Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2002.

Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der. Geleneğin İcadı. (çev. Mehmet Murat Şahin) İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.

İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:

Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları, 2006.

Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra ve diğer. ifadesi kullanılır.

Oğuz, M. Öcal ve diğer. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2006.

Makale vd.: Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme "kısa yapıt" sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. "Özlü, Tezer"). Söyleşilerin ve yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki örneklerdeki gibi verilir.

Düzgün, Dilaver. "Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu". Millî Folklor 84 (Kış 2009): 42-51.

Özkan, Tuba. "Bey Böyrek Anlatılarının Kahramanın Yolculuğu Açısından İncelenmesi". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2006.

Güzel, Abdurrahman. "Prof. Dr. Abdurrahman Güzel İle Söyleşi". Söyleşiyi yapan: Tuba Saltık Özkan. Millî Folklor 68 (Kış 2005): 13-17.

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: "Seçilmiş Bibliyografya"da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle durumlarda yazar adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (??. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta koyulur; ardından yapıt adı ve diğer bilgiler verilir. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Günay, Umay. Türklerin Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.

??. Türk Kültürüne Eleştiri. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Temelkuran, Ece. "Geleneksiz Kadınlar" (06 Ekim 2006)

Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir.

Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?. Sen. Ezel Akay, Levent, Kazak. Oyun. Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer, ve diğer. DVD. Özen Film, 2006.

Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü, çevirmeni, cilt ve baskı sayısını gösteren ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe kullanımlarına yer vermeye özen gösterilir (ör. Londra).

F) Dipnot: Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan önce topluca yer almalıdır ve 10 punto yazılmalıdır.

G)Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar, ????????????adresine gönderilir. Eğer hakemler tarafından düzeltme istenmiş ise, yazar düzeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı adrese en geç bir ay içinde gönderir.

H) Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır.

I) Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı Millî Folklor Dergisi'ne devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri