16 Haziran 2021 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > Anneler Gününüz Kutlu Olsun

Anneler Gününüz Kutlu Olsun

09.05.2021 00:01 12 14 16 18 yazdır
Tüm Analarımızın günü kutlu olsun, Şerife Bacının, Elif Ananın, Nene Hatunun, Rahime Hatunun isimleri kaybolmuş unutulmuş emeği üzerimizde olan tüm Analarımızın ellerinden öperiz.
Anneler Gününüz Kutlu Olsun

Türk Eğitim-Sen Osmaniye İl Başkanı Ahmet KANDEMİR, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Tüm Analarımızın günü kutlu olsun, Şerife Bacının, Elif Ananın, Nene Hatunun, Rahime Hatunun isimleri kaybolmuş unutulmuş emeği üzerimizde olan tüm Analarımızın ellerinden öperiz.

Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren; gözlerindeki parıltı, kalplerindeki güzellik, sözlerindeki hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten, sevgi dolu yüzü, merhameti ve eşsiz şefkatiyle karşılaştığımız annelerin, Anneler Gününde bir kez daha hatırlanılması ve toplumumuzdaki vazgeçilmez önemi üzerine düşünülmesi gerekmektedir.

Çocuklarını karşılıksız sevgileriyle büyüten, onları yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren, her çilenin üstesinden gelen, her güçlüğü yenen, sabır ve metanetle yıllara meydan okuyan, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Annelerimizi saygıyla ve şükranla hatırlayacağız. Annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir.

Varlığımızı borçlu olduğumuz; sevginin, özverinin, fedakârlığın, bağlılığın, cömertliğin, hiç karşılık beklemeden vermenin, bağışlamanın, hoşgörünün, eşsiz sahiplenişin ve sabrın sembolü,  sevgi ve merhametin, şefkat ve ilginin yeri doldurulamaz temsilcileri olan yemeyen yediren, giymeyen giydiren, içmeyen içiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten, ilk doğduğumuz anda bizi karşılayan, sarmalayan ve her türlü tehlikeye karşı koruyan annelerimiz gelecek nesillerin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Bu nedenle aile ve toplum hayatımızda çok önemli bir yeri bulunmaktır.

Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler; öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır.

Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır.

Toplumsal hayata aktif olarak katılmadan önce, başlangıç itibariyle annelerimizin öğretmiş ve göstermiş olduğu davranış kalıpları ve değerlerle bütünleştiğimiz bir gerçektir.

Duygu ve düşüncelerimizin şekillenmesinde, kişiliğimizin oluşmasında, zihniyetimizin sağlıklı olmasında ve sorunlara dair değerlendirmelerimizde olgun bir bakış açısı elde etmemizde vazgeçilmez katkıları olan annelerimizdir.

Fedakârlık abideleri olan annelerimiz, hayatları boyunca ailelerinin yaşaması ve çocuklarının var olabilmesi için takdire şayan bir çabayı hiç düşünmeden ve hesapsız bir şekilde yerine getirmişler ve kendilerinden sonraki nesillere bu kutsal görevin nasıl taşınacağını öğretmişlerdir.

Çocuklarımızın yetişme çağında aldığı eğitimin; olgunluk çağındaki davranış ve tutumlarını yakından etkilediği göz önüne alındığında, annelerimizin manevi sorumluluklarının büyüklüğü daha iyi anlaşılabilecektir.

Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.

Bu çerçevede milletimizin geleceği, karşılaştığı zorlukları aşma kabiliyeti, bölgesinde güçlü ve sözü dinlenir olmasının temelde annelerimizin davranış ve yaklaşımlarına bağlı olacağını da gözden uzak tutmamak gerekmektedir.

Sevginin en yücesini, en çelişmeyenini ve en yalansızını yaşayan onlardır.

Hiçbir inanç, hiçbir felsefe, hiçbir din yoktur ki; temeline anne sevgisini koymasın. Annelik, insanlığın ulaşabileceği en doruk noktadır.

Her şeyin en güzeline layık olduğuna inandığım bizi şefkatli kollarında büyüten annelerimiz, bizlerin ilk öğretmeni, ilk eğitimcileridir. Annelerimiz, çocuğunun sağlığı için gösterdiği fedakârlık yanında, onu geleceğe hazırlamak, topluma ve insanlığa yararlı bir fert olarak yaşamasını sağlamak için çaba göstermektedir.

Üzerimize titreyen, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, bizi bağrına basan annelerimiz karşılık beklemeden sevmenin, sevilmenin ne olduğunu göstermiştir.

Onların üzerimizdeki hiç bir şeyle ölçülemeyecek emeklerini, hiçbir dünyevi değerle mukayese edilemeyecek sevgilerini bu özel gün vesilesiyle tekrar yaşayacağız, bir kez daha bu manevi hazzı tadacağız.

Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır.

Biliyoruz ki, her anne bir dua, bir bağlanış ve bir sabırdır. Yardımdır, dayanmadır, destektir ve korunaktır. Annelerimiz zorluklara göğüs geren metanet ve cesaretineşsiztimsalleridir.

Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Annelik, özveri isteyen, karşılıksız sevgiye dayanan en kutsal görevdir. Bu nedenledir ki onlara yapılan ve yapılacak hizmetlerin karşılığında cennet vaat edilmiştir.

Yüce dinimiz cenneti annelerin ayaklarının altında olduğunu müjdelerken, onların ne kadar önemli ve aziz olduğunu hepimize göstermiştir. Nitekim "Cennet annelerin ayakları altındadır" kutlu seslenişi bunun en bariz kanıtıdır.

Karşılığı hiç beklenmeyen bir özveriyi, çıkara dayanmayan şefkati, hesabı yapılmayan merhameti annelerimizde görmek, derinlerimizde duymak ve hissetmek bizim için en büyük nimetler arasındandır.

Annelerimiz mis kokulu amberlerdir. Solmayacak çiçeklerimiz, gölgelenmeyecek ufkumuzdur. Anne olmak doğurmak değil büyütmek ve üretmektir. 

Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren; sevgi ve şefkatle bizleri yetiştiren, her türlü tehlike ve sorunlara karşı biricik manevi sığınağımız olan Annelerimizin kıymetini bilelim, fazlasıyla layık oldukları saygı ve sevgimizi onlardan hiç eksik etmeyelim.

Karşılıksız sevmenin yegâne temsilcileri olan annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin en önemli manevi kaynaklarındandır.

Türk aile hayatında evin direği olan annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklar ile toplumun biçimlenmesinde en büyük rehberdir. Bu nedenledir ki annelerimiz sadece evimiz için değil, toplumumuzun geleceği için de çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır.

Unutmayalım ki, millet olarak da annelerimize çok şey borçluyuz.

Tarihin her döneminde, milletimizin bağımsız olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için canından vazgeçen aziz kahramanların da anneleri olduğu göz önüne alındığında, geleceğe yönelik ümitli bekleyişimizi mutlaka muhafaza etmeliyiz.

Bugün, vatanımızın selameti için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın annelerinin de asla yalnız olmadığını, her daim onların yanında olduğumuzu bilmelerinin yerinde olacağını bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum.

Öpmeye kıyamadığı yavrusunu, vatana hizmet etsin diye, gözünü kırpmadan gönderen Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit anasının erdiği noktaya ulaşabilecek bir kişi daha yoktur.

Günümüz şartlarında ağırlaşan hayat şartlarına karşı ailesinin geçimine yardım eden, yılların getirdiği zorlukların çizgiler halinde yüzlerine yansımasına aldırmadan; mücadelelerini sürdüren annelerimizin, hangi yaşta olursak olalım, bizlere öğretecekleri daha çok tecrübeleri olduğu kuşkusuzdur.

Gittikçe olumsuzlaşan ekonomik şartlar altında hem çalışan hem evlat yetiştiren, yozlaşan kültürel şartlar karşısında vakarını bozmayan, Rahime Hatunlardan, Nene Hatunlardan devraldığı iffet bayrağını dalgalandıran, çocuklarına helalden ve doğrudan başka bir şey öğretmeyen, Türk Milletinin temel direği Annelerimizdir.

Bu vatan için çalışan, üreten ve savaşan bütün evlatların anneleri en yücedir!

Kanlarıyla bayrakları bayrak yapan, mezar taşlarıyla bu vatana Türk mührünü vuranların anaları en yücedir!

Türk milletini muzaffer yapan ecdadımızın her birini dünyaya getiren, büyütüp arkasında duran onlardır.

Sultan Alparslan'ı bize hediye eden, Osman Gazi'nin yolunu hayır duasıyla açan, İstanbul'un Fatihini yetiştiren ve milli mücadeleyle bağımsız yaşama kararlılığını cihana haykıran Mustafa Kemal'in beşiğini sallayan önlerinde tazimle eğildiğimiz Türk analarıdır.

Çanakkale'de ölüme meydan okuyan kahramanları Türk anaları yetiştirmiştir.

Sakarya'da, Dumlupınar'da düşman prangasını kıran ve işgal kefenini yırtan nesli Türk anaları büyütmüştür.

"Ya istiklal ya ölüm" diyen iradenin ninnisini ve masalını Türk anaları söylemiştir.

Emin olun ki, bugünkü bulanıklığı ve buhranı aşacak, çöküşü ve çürümeyi durduracak azmi de Türk anaları doğurmuştur ve bunu da er ya da geç herkes görecek ve bizatihi yerine getirmek de Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasip olacaktır.

Anaların gözyaşları akmasın denilerek, herkesçe malum olan mihrakların niyetlerine ve girişimlerine masumiyet süsü verilmeye çalışıldığına yakın dönemlerde şahit olunmuştur. Her annenin gözyaşı çok önemlidir ve evlat acısıyla kavrulan yüreklerin telafisi olmayacaktır.

Ancak, 'analar ağlamasın' temennisiyle sinsi oyunlarını sahnelemenin arayışında olanlara en kalıcı ders ve istismarlarına en etkili karşılık da bizatihi annelerimiz tarafından verileceğinden asla şüphe duymuyoruz.

Vatanımızın devamlılığı, birliği ve bağımsızlığı uğruna aziz evlatlarının şahadet haberlerini metanet ve vakarla karşılayan, elleri öpülesi mübarek annelerimizin hiçbiri tezgâhlanan oyunlara gelmeyecek ve kirli emellere sahip olanlara hadlerini mutlaka bildireceklerdir

Davul zurnayla vatan görevine gönderdikleri evlatlarını, bayrağa sarılı tabutla karşılayan anaların biriken ahları ve bedduaları istismarcıları ve gıdası kan olan canileri yerin dibine batıracaktır. Annelerimizin gözyaşlarından doğacak öfke dalgası silip süpürecektir.

Teröristle müzakere, terörle mütareke ve Türk askeriyle mücadele eden BOP memurlarının, anladıkları dilden ve üsluptan Türk anaları ve babaları konuşacaktır.

Şehitlerimizin anaları gözyaşlarıyla dokuz ay karınlarında taşıdıkları kuzularının naaşlarını kucaklamışlar ve içleri kan ağlayarak dualar eşliğinde vatan toprağına uğurlamışlardır.

Annemiz; varlığı içimizi ısıtan, yokluğu burnumuzu sızlatan kadın. Anne şefkattir, anne emektir, anne duadır.

Yaşamış oldukları tecrübeleri ile bizlere rehber olan annelerimiz, baş edemediğimiz güçlüklerde en büyük yardımcılarımızdır. Yaşamımız boyunca vazgeçemediğimiz, güven ve desteğini her zaman yanında hissettiğimiz, sevgi ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişemeyeceğimiz annelerimizden almış olduğumuz değerleri bizler de gelecek nesillere aktarmalıyız.

Dünyamızı anlamlı kılan ve yaşamımızın en büyük güzelliği Annelerimize yaşamlarının her döneminde destek olmak, bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek, onların gönüllerini alıp güler yüz göstermek bizlerin en önemli görevlerinden biri olmalıdır. Yüce kitabımızda ve sevgili peygamberimizin hadislerinde defalarca yer verilen annelerimiz için yapacağımız güzellikleri hiçbir şeyle değerlendirmemeliyiz.

Annelerimizi hiç üzmeden, kutsal bir emanet olarak hayatlarının sonuna kadar en kıymetli varlığımız olarak üzerlerinde titrememiz hepimizin bu fani yaşamdaki en temel görevi olmalıdır.

Annelerimize yılın her gününde hak ettikleri saygı, iltifat, sevgi ve güler yüz fazlasıyla gösterilmeli, onlara karşı kırıcı ve incitici tavır ve davranıştan mutlaka uzak durulmalıdır.

Onların hayatımızdaki vazgeçilmez ve yeri dolmaz değerlerini her fırsatta göstermemiz, bunu da davranış ve sözlerimizle ispat etmemiz hem inançlarımızın gereğidir, hem de var oluşumuzun gerektirdiği büyük bir sorumluluktur.

Muhterem annelerimizin hatırlanması, onlara karşı görevlerimizin eksiksiz yerine getirilmesi, ellerinin öpülmesi yalnızca bir günle sınırlı olmamalıdır.

Her kadının anne olduğu gerçeğiyle; Başta bu vatana şehit yetiştirenler olmak üzere, Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren; bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir tahammülle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren, sıcaklığıyla ısındığımız, sevgisiyle büyüdüğümüz, bize ayakta durmayı öğreten, cennetin ayakları altına serildiği, Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün müstesna temsilcileri olan güzel annelerimizin, anne adaylarının ve yüreğinde anne şefkati taşıyan bütün kadınların ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun ve her gün siz annelerimizin şefkati, duası ve bereketiyle güzelleşsin. Cenab-ı Allah'tan tüm Annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.

Bizim için yılın annesi, Hayatlarını çocuklarına bahşeden, En değerli varlıkları olan çocuklarını vatan savunmasında kaybeden tüm Şehit Analarıdır.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Osmaniye İl Başkanı

Ahmet KANDEMİR

Evin telefonu gece 3'te çaldı, uykudaki adam açtı telefonu telefondaki ses annesine aitti:
-Nasılsın oğlum, iyi misin? diye sordu.
Oğlu şaşkın bir ifade ile:
-iyiyim anne hayırdır bir şey mi oldu? dedi.
Annesi:
-Bir şey yok oğlum, sadece sesini duymak istedim dedi.
Oğlu da:
-Anne sesimi duymak için bu saatte aranır mı? dedi.
Anne:
-Rahatsız mı ettim oğlum? dedi.
Oğlu:
-Evet anne rahatsız ettin dedi.
Annesi şöyle dedi:
-25 sene evvel bu saatte sen de beni rahatsız etmiştin oğlum, doğum günün kutlu olsun yavrum...

ANNEME MEKTUP

Mevsim mevsim dönüp dolaştıkça zaman, üzüm karası saçlarına aklar düştü anne. İpek yumuşağı ellerin saçlarımı okşamaktan bıkmadı. Gönlün sevgimi hep taşıdı. Korkunca gözlerindeki sevecenliğe sığındım. Önce seni tanıdım, seni kutsal bildim. Sonra vatanımı seninle bildim anne. Vatanım da senin gibi sıcacıktı, merhametliydi, şefkatliydi. Ve koruyanım, güvencim, dayanağımdı. Bozkırın rüzgarıyla dalgalanan saçların bayrağıma benziyordu. Senin saçlarını  nasıl sevdimse bayrağımı da öyle sevdim anne?

Vatanım, bayrağım annem. Seninle çocukluğumu geçirdiğim o günleri düşündükçe, annesiz, yalnız, çaresiz ve sevgisiz büyüyen, korkunca annesinin gözlerindeki sevecenliğe sığınamayan, ağlayınca gözyaşları silinmeyen çocuklara-annesiz çocuklara- acıyorum. Bana vatanımı, milletimi, bayrağımı sen sevdirdin, sen anlattın. Onlara vatanı, -can anneyi- kim sevdirecek, kim anlatacak anne? O güzel çocuklar annelerinin rüzgarda dalgalanan saçlarında ay-yıldızlı bayrağımı göremeyecekler?

Can evimin gülü annem, her sabah uyanır uyanmaz elini öperdim ya sabah seni görmeden okula gitmezdim ya hatırlarsın?. Şimdi, çocuklar annelerinin elini yalnız bir gün öpüyor, annelerini yalnız bir gün anıyor, onları yalnız bir gün kutsal biliyor anne. Vatan, mevsim mevsim dolaşan uzun zamanda bir gün mü sevilir? Anne, bir gün mü anılır? Bir sabah uyanınca başka bir diyarda olsam, ay-yıldızın nazlı süzülüşünü görmesem ben ölürüm anne! Ya sen olmasan?

Şiirim, sanatım annem, seni özledim. Eli kınalı, taze kekik, karanfil kokuşlu annem, seni özledim. Ne zaman bir karanfil görsem sana yaklaştığımda duyduğum karanfil kokusu gelir aklıma. Köyümün kokusu? Evimizin kokusu annem?

Ay yüzlü, hilal kaşlı, menekşe gözlü annem, vatanımda ay yüzlü, hilal kaşlı, menekşe gözlü anneler arıyorum, hakkım yok mu? Vatan için Mehmetler yetiştiren anneler arıyorum, hakkım yok mu?

Törem annem, töre demek Türk'ün can suyu demektir. Anne töreyi unutursa Türk'e can suyunu kim verir? Vatan töresiz olursa çığıl çığıl akan dereler, her köşeden fışkıran pınarlar kurumaz mı? Bayrak, töresiz vatanın rüzgarlarıyla dalgalanır mı de bana anne! Dalgalanmaz da neden anneler başka töreler arar da vatanı boynu bükük menekşelere benzetmek ister?

Annem değerlisin, değerlisin, değerlisin. Seni bir gün değil, her gün seviyor, özlüyor , düşünüyorum. Ölümüne bir sevdanın, o ülkünün bir parçasısın. Bir gün benim de evlatlarım olursa, senin gibi, onları dalgalanmak için rüzgar bekleyen bayrağıma, rüzgar olarak yetiştirmezsem sütünü helal etme, etme anne!

Cevriye MORAL

Türk Eğitim-Sen Ankara-2 No'lu

Şube Kadın Komisyonu Üyesi

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri