Sayın bakan okullar üvey evlat mı?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin, verimli, sağlıklı ve temiz bir şekilde sürdürülebilmesi için öncelikle fıziki mekanların; temiz, hijyenik ve düzenli olması gerektiğinden temizlik hizmetlerinin istenile

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü "Temizlik Hizmeti Alınması" konulu 03/01/2014 tarih ve 38560 sayılı yazıları ile Din Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bazılarında hiç temizlik personelinin bulunmaması veya yetersiz olması sebebiyle temizlik hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilemediği gözlendiğindene kli listede bulunan okullarda listede belirtilen sayıda personel olmak şartıyla hizmet satın almak yoluyla kısmi zamanlı personel çalıştırılması için 03.5.1.08 temizlik hizmeti alım giderleri tertibindenödenek gönderildiğini açıkladı.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin, verimli, sağlıklı ve temiz bir şekilde sürdürülebilmesi için öncelikle fıziki mekanların; temiz, hijyenik ve düzenli olması gerektiğinden temizlik hizmetlerinin istenilen biçimde yapılabilmesi için yeterince temizlik personeli bulunmamaktadır. Bu nednele tüm genel mdürlükleirn aynı yazıyı yayınlayarak tüm anaokulu, ilkokul,ortaokul ve tüm lise türlerinde temizlik hizmeti alımı yapılmalıdır.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) her yıl Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında aldığı işçilerle kısmen okulların temizlik sorunu çözülmeye çalşılsada önceden görevlendirilecek okulların belirlenmemesi, görevlendirilecek kişilere siyasetin etki etmesi neticesinde bir okulda birden fazla personelin görevlendirilmesine genelde personeline isteğine göre okularda görevlendirilmesine ve bu kişilerdenyeterince verim alınamamasına neden olmaktadır. Bu tür görevlednrimelrde önceden okulların belirlenerek bir okulda birden fazla personelin götevlendirilmemesi ve görevlendirilecek kişilerin okullarının kura ile belirlenmesi yönünde mevzuat düzenlenmesi yapılmalıdır.
07.02.2014 10:20