Promosyon İadesine Karşı İkinci İtiraz Dilekçesi

Promosyon ödemelerine itiraz edenlere bankaca yapılan ikinci uyarıya karşı ikinci itiraz dilekçesi

Halk Bankası tarafından Ocak ayında yapılan promosyonun geri ödenmesi talebine karşı sitemizde daha önce yayınladığımız örnek dilekçe ile itiraz edenlere banka tarafından ikinci bir yazı gönderilerek promosyonun iadesi tekrardan istenmektedir.
 
Bir üyemize gönderilen ikinci yazıda kurum ile yapılan protokol sözleşmesinin bir kaç maddesine ve Borçlar Kanunu'nun "Sebepsiz Zenginleşme" maddelerine atıfta bulunularak banka alınan promosyonu sebepsiz zenginleşme olarak göstermeye çalışmaktadır.
 
Üyelerimiz, bankaya yaptıkları birinci itiraza binaen bankadan yukarıda içeriğini özetlediğimiz ikinci bir uyarı yazısı almışlar ise bu uyarıya karşı promosyonu ödemeyip tekrardan itiraz etmek isterlerse aşağıda yayınladığımız ikinci dilekçeyi kendilerine göre düzenleyerek itiraz edebileceklerdir.
 
Konu hakkında bilgi almak isteyen üyelerimiz Şube Mevzuat Sekreterimiz Cihat KARAKUŞ (0 505 652 70 04) ile görüşebilirler.
 
 
Bankaya İtiraz Birinci Dilekçe İçin Tıklayınız.
 
Bankaya İtiraz İkinci Dilekçe İçin Tıklayınız.

05.03.2014 06:39