Mustafa Kemal Paşa Osmaniye'de

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Paşa; 16 Ocak 1925'te Osmaniye'yi ziyaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Paşa; 16 Ocak 1925'te Osmaniye'yi ziyaret için Saat; 09.00'da Dörtyol'dan hareket etti.

Söz konusu ziyarete ilişkin 18 Ocak 1925 Pazar günü çıkan Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin "Reis-i Cumhur Hazretlerinin Seyahatleri" manşeti ile verdiği haberin alt başlığında halkın Paşa'ya bağlılığını ve sevgisini gösterdiğinin vurgulanması çok anlamlı idi;

"Toprakkale, Osmaniye, Dörtyol'da Halk Bütün Merbutiyet ve Muhabbetini Büyük Reisimize İbraz Etmiştir."

Haberde ziyaretin öncesi şöyle belirtildi; "Reis-i Cumhur hazretleri Dörtyol'a giderken Osmaniye'den Toprakkale'ye gelen bir heyet kendilerini memleketlerine davet etmişlerdir. O gün katî söz alamadıkları cihetle heyet tekrar Dörtyol'a gönderilmiş ve davetlerini tekrar ile teşriflerini istirham eylemişlerdir.

 

Bunun üzerine Paşa hazretleri, bugün saat dokuzda Dörtyol'dan Osmaniye'ye müteveccihen hareket buyurdular." Fransız işgalinden kurtarılamayan Hatay'la ilgilenmek için 3 gün 3 gece Dörtyol'da kalan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 16 Ocak 1925 Cuma günü saat;11.00'de Osmaniye'ye geldi.

İstasyon'da halkın alkışları ve "Yaşa!" sedaları içinde trenden inen Mustafa Kemal Paşa otomobiline bindi. Otomobilin iki yanında giden eski Kuvayı Milliyecilerin atlı gösterileri ve halkın coşkulu tezahüratı arasında şehre girdi.

Cebelibereket Valiliğini, Halk Partisini ve Belediyeyi ziyaret etti. Daha sonra "ufak bir gezinti" yaptı ve saat; 14.30'da Adana'ya gitti. Mustafa Kemal Paşa'nın 3,5 saat süren Osmaniye ziyaretini Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi'nden okumaya devam edelim; "Bütün istasyonlar donanmış, halk istasyonlara dolmuş idi. Erzin'de, Toprakkale'de pek parlak tezahüratta bulunuldu. Paşa Hazretleri de halka teşekkür ve iltifatta bulundular.

 

Saat on birde Osmaniye'ye muvasalat olundu. İstasyon'da bütün halk, mektep talebesi safbeste-i ihtiram idi. Paşa hazretleri trenden alkış tufanı ve "Yaşa!" sedaları arasında indiler ve otomobile binerek şehre doğru hareket ettiler.

 

Otomobili iki yanda memleket eşrafından kırk elli atlı cirit oynayarak takip ediyorlardı. Evvela Hükümet Konağını, bilahare Halk Fırkası Mahfeli ile Belediye Dairesini ziyaret buyurdular. Halk Fırkası Mahfelinin hatıra defterine;

"Osmaniye Kasabasını ve buranın halkını ziyaret edebildiğimden çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbî ve samimî tezahürattan fevkalâde mütehassısım.

 

Bu güzel kalpli mert insanlar arasında daha ziyade kalmak saadeti içün ayrıca fırsat arayacağım. 16 Kânunusani 1341/Gazi Mustafa Kemal." cümlesini yazdılar.

 

Belediye Dairesi'nden çıktıktan sonra kasaba etrafında ufak bir cevelan yaparak İstasyon'a avdet edildi. Ve saat bir buçukta tren Adana'ya doğru hareket etti."


Bu ziyaretlerin yanında çeşitli tarihlerde de birkaç defa daha ziyaret ettiği söylenmektedir. Atatürk'ün Osmaniye bu ziyaretlerinin tespit edilmesi ve bu ziyaretlerin kitaplaştırılması gerekmektedir.

Atatürk'ün Osmaniye ziyaretlerinde çekilen herhangi bir fotoğraf bulunmamaktadır. Osmaniye'de çekildiği iddia edilen fotoğraf ise Osmaniye'de çekildiği gerçekliğinden uzaktır.


 Atatürk'ün Osmaniye'de Adana-Tarsus-Mersin ziyareti sırasında durduğu istasyonların birinde çekilen fotoğraf.  (Atatürk'ün Osmaniye İstasyonunda çekildiği iddia edilen fotoğraf.)


Atatürk'ün 7 Ocak İlkokulunda çekildiği iddia edilen fotoğraf.


Bu vesile ile Türk Milletinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün teşrifleriyle Osmaniye'mizi onurlandırışının 92. yıldönümünü hep birlikte gururla kutluyoruz. Atatürk, Türk Milleti'nin öz kaynaklarıyla kurduğu genç Cumhuriyeti ilerletmek için tüm dünyaya örnek olacak bir kalkınma hareketi başlatmış, bugünün güçlü Türkiye'sinin temelini atmıştır. Kalkınma hamlesi devam ederken, ülkesinin derdiyle dertlenen örnek lider Atatürk, yakılıp yıkılan yurdun her köşesini gezmiş ve asil Türk Milleti'ni cesaretlendirmiştir. 16 Ocak 1925 tarihinde de şehrimize gelerek ´´Bu güzel kalpli mert insanlar arasında ziyade kalmak saadeti için fırsat arayacağım´´ diyerek şehrimizi onurlandırmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yaktığın meşalenin ışığında Osmaniye'mizi daha çağdaş daha modern bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sizi ve silah arkadaşlarınızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.


Ayrıca

Yarın Atatürk’ün Osmaniye’mizi ziyaretini kutlayacağız ama velakin Atatürk’ün 16 Ocak 1925'teki Osmaniye'yi ziyareti yerine 31 Ekim 1918 tarihindeki  ziyaretini kutlama tarihi olarak kabul etmeli ve Kurtuluşun Karar Yeri olarak Osmaniye ilan edilmelidir.

Neden mi ? İşte sebebi;

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye yenilgisi üzerine, Suriye Cephesinden hareket ederek trenle İslâhiye yönünden gelip Adana’ya giderken Osmaniye ’yede uğramıştır. 

Bu tarih 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesinin imzalanışından bir gün sonraya rastlamaktadır. Ahmet Kılıç’ın Osmaniye Tarihi isimli kitabında 2 ekim 1918 olarak anlatılsa da, Mehmet Önder’in Atatürk’ün Yurt Gezileri isimli kitabında Atatürk’ün Osmaniye’de konaklaması ile Adana’ya varışı aynı gün olması sebebiyle doğru tarih olarak 31 Ekim 1918’i kabul etmemiz gerekir. Atatürk’ün Osmaniye’ye kaç defa geldiğinin kesin tespiti.’’ Atatürk’ün Nöbet Defteri’’nden alınacak bilgilerle kesinleşebilir.

Filistin cephesinde bulunan Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grubu Karargâhı'nın bulunduğu Adana'ya dönüşünde 31 Ekim 1918 tarihinde Eski Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ulu çınarların altında çadır kurulmuş ve burada Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp’tan askerleri olan Divlimoğlu Hacı Efendi ve Çenetoğlu Musa Çavuş’u yanına çağırtırmıştır. Kadir Ağa da yanlarındadır.

Mustafa Kemal Paşa olan Divlimoğlu Hacı Efendi ve Çenetoğlu Musa Çavuş’a ülkenin durumunu anlattıktan sonra, düşman işgaline karşı ne düşündüklerini sorar.

Divlimoğlu Hacı Efendi:  “Paşa!.. Paşa!... Kimse savaşmasa bile biz savaşacağız!’’ der.  Çenetoğlu Musa Çavuş ve Kadir Ağa da bu sözü onaylar.  Mustafa Kemal Paşa’da “Bende sizin gibi düşünüyorum.” der.

Mustafa Kemal Paşa 15 Mart 1923 de Adana’yı ziyaretinde yaptığı konuşmasında “Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.” sözlerini sarf etmiştir. İstiklal Savaşından sonra kaleme aldığı Nutuk’ta da aynı sözler yer almaktadır.

 Atatürk, bu sözü ile milli mücadele düşüncesinin oluşumu açısından Çukurova’nın önemini vurgulamıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı öncesi yıldırım orduları grup komutanı olarak bölgede bulunması ve milli mücadele düşüncesinin oluşması açısından Çukurova önemli bir anlam taşımaktadır.

İşte bu sözden hareketle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’te Kurtuluşu Savaşının başlatılması düşüncesi  31 Ekim 1918 tarihinde Osmaniye Eski Hükümet Konağını bahçesinde bulunan ulu çınarların altında Divlimoğlu Hacı Efendinin  “Paşa!.. Paşa!... Kimse savaşmasa bile biz savaşacağız!’’ sözlerinde ki kararlılık yatmaktadır.

Bir bakıma işte bu yer Kurtuluş Savaşına karar verildiği yer dir. Bu yer şu an yıkılan Osmaniye İl Özel İdaresinin Bahçesidir. Bu bahçedeki eski çınarlar yıkılmış yerlerine ise yeni çınarlar dikilmiştir.

Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Osmaniye İl Başkanı

Ahmet KANDEMİR16.01.2019 00:01