Kadirli İlçe Temsilciliği Seçimi Yapılacaktır

Türk Eğitim-Sen Osmaniye Şubesi Kadirli İlçe Temsilciliği Seçimi Yapılacaktır.

Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) Seçim Yönetmeliğinin "İlçe ve Üniversite Temsilciliği Seçimi " başlıklı 11. maddesindeki; "İlçe ve üniversite temsilcileri; en az üç en fazla beş kişi olmak üzere üyeler arasından; temsilci ile mali ve teşkilatlanmadan sorumlu iki yardımcı seçilir. Yönetimin beş kişi olması halinde diğer iki kişi yönetim kurulu üyesi olarak anılır. Bağlı bulunduğu şube yönetim kurulunun teklifi ile merkez yönetim kurulu tarafından onaylanır." hükmü gereğince Kadirli İlçe Temsilciliği seçimi yapılacaktır.


Kadirli İlçe Temsilciliği seçimi Türk Eğitim Sen Seçim Yönetmeliği'nin "Şube Zorunlu Organlarının Seçimi Madde 39- b) Ayrı listeler halinde seçim; Seçimlere ayrı listeler halinde gidilecekse, zorunlu organların asıl ve yedek üye adayları listeye yazılır. Seçim kurulu başkanlığı tarafından mühürlenen listeler oy pusulası olarak kullanılır." maddesi hükmünden hareketle "Ayrı listeler halinde seçim" yöntemiyle yapılacaktır.

Türk Eğitim Sen Temsilciler Yönetmeliğinin "Temsilcilikler ve Seçimleri" başlıklı 5. maddesi hükümlerine göre; İlçe Temsilcisi, Mali Sekreter, Teşkilatlandırma Sekreteri ve iki üyeden oluşan adaylar; bu iş için düzenlenmiş tek dilekçe ile şube yönetim kuruluna başvurur. Bu kişilerden ilçe temsilcisi adayına alındı belgesi veya gelen evrak kayıt defterinin ilgili sayfasının fotokopisi  verilir.

Kadirli İlçe Temsilciliği seçimi için duyuru ve başvuru dilekçeleri 07 Şubat 2014 Cuma günüwww.tesosmaniye.com adresinde yayınlanacaktır.

Aday başvurularının kabulü 8 Şubat 2014 Cumartesi günü başlayıp 11 Şubat 2014 Salı günü mesai bitimine kadar sona erecektir. Başvurular Şube Başkanlığına yapılacaktır. (Adaylar Şubeye matbu temsilcilik dilekçeleri ile müracaat edeceklerdir. Dilekçeler www.tesosmaniye.com internet sitemizden indirilecektir.)

Kadirli İlçe Temsilciliği seçimi 15 Şubat 2014 Cumartesi günü tüm sandık kurullarında 09.00?16.00saatleri arasında yapılacaktır.

 

Hazirun listelerinin askıya çıkarılması; Kadirli ilçesinde temsilcilik seçimlerine katılacak üyelerin işyerini, üye numarasını,ad ve soyadlarını belirten hazirun listeleri onaylanarak 11 Şubat 2014 Salı günü temsilcilik binasına ve şube binasına, temsilcilik binası olmayan ilçelerdeşube binasına asılacaktır.


Seçim bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar, 12 Şubat 2014 Çarşamba günü mesai saati süresi içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar, şube başkanlığınca incelenir ve 13-14 Şubat 2014 günlerinde sonuçlandırılır.

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.


07.02.2014 14:09