İsteğe Bağlı Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamalarının Yapılmasını İstedik

Norm kadro fazlası öğretmenlerden istekli olanların atamalarının yapılmasını istedik.

Sayı

:  ŞMT.430.80/

29/01/2014

Konu

 Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları

 

 

 

 

OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi :   a) 06/05/2010 Tarihli ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim      
              Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

         b) 10.8.1999 tarih ve 23782 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
              Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm  

    Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

 

 

İlgi (a) daki yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri için duyuruya çıkılarak norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinin yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı İlgi (b) deki norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapacağına dair taslak yönetmeliği kamuoyuyla paylaşmış olup, taslak yönetmelik incelendiğinde norm kadroların tespiti il ilgili önemli değişikliklerin yapılacağı görülmektedir.

 

Bu nedenle, İlgi (a) yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesi yapılırken isteğe bağlı norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinin yapılması, re'sen yer değiştirmelerinin yapılmaması, isteğe bağlı norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesi için duyuruya çıkılması hususunda;

 

Gereğini arz ederiz.                 

 

                             

                                                               Cihat KARAKUŞ                   Ahmet KANDEMİR

                                                         Şube Mevzuat Sekreteri                 Şube Başkanı


07.02.2014 13:10