Cumhurbaşkanı, Meb Yasasını Onaylamamalıdır

Cumhurbaşkanı, Meb Yasasını Onaylamamalıdır

Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığının onayına sunulmuştur. 

Eğer yasa itiraz ettiğimiz hususlara rağmen onaylanır ise eğitim sistemi tarihin en büyük darbesini alacaktır. Bu konu hakkında tüm hukuki girişimlerde sendikamızca bulunulacaktır. Bu tarihi hatadan geri dönülmesi için sendika üyelerimizin de üstüne düşeni yapmalı ve aşağıdaki dilekçe metnini Cumhurbaşkanlığı makamına elektronik ortamda iletmelidir. 

  

  

Cumhurbaşkanlığının e-posta cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr  

                               fax: 0 (312) 470 24 33

 

Cumhurbaşkanlığına gönderilecek dilekçe için tıklayınız


06.03.2014 22:23