Bahçe Veli Keleş İlk ve Ortaokulu'na İnternet Hizmeti Verilmelidir

Bahçe ilçesi Veli Keleş İlk ve Ortaokulu'na internet hizmeti verilmelidir.

Sayı : ŞMT.400.80/                                                     06/12/2017
Konu : İnternet Altyapısı Olmayan
Okullarımızın İnternet Bağlantısı


OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


Bilindiği üzere sendikamız okul ve kurum ziyaretlerinde bulunarak eğitim-öğretimle ilgili sorunları yerinde tespit etmekte, tespit edilen sorunları "Sorumlu Sendikacılık" anlayışı içerisinde çözümün bir parçası olmak adına Devlet yetkililerine iletmektedir.

Bu bağlamda İlimiz Bahçe ilçesi;
(722736) Veli Keleş İlkokulu,
(722749) Veli Keleş Ortaokulu'nda da internet alt yapısı bulunmamaktadır.

Bu durumda, Bahçe ilçemizde internet alt yapısı bulunmayan bu okullarımızda karşılaşılan sorunların kesin çözüme kavuşturulması ve gerekli önlemlerin alınması zaman alabileceğinden acil çözüm yolu olarak VINN diye tabir edilen sistemlerin temin edilerek ilgili okullarımıza teslim edilmesi hususunda;

Gereğini talep ederiz.


Cihat KARAKUŞ                                                  Ahmet KANDEMİR
Şube Mevzuat ve Hukuk İşleri                                    Şube Başkanı
Başkan Yardımcısı


10.12.2017 19:32