2017 Yılı Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Atama Duyurusu

İlimiz genelinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okulların listesi http://osmaniye.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış 04-07 Aralık 2017 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.GENEL AÇIKLAMALAR


İlimiz genelindeki eğitim kuramlarında görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi yer değişiklikleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.


1. Alanlar itibariyle norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarının tamamı, müdürlüğümüzün http://osmaniye.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacaktır.


2. Öğretmenlerin hizmet puanının ve hizmet süresinin hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır.


3. Norm kadro fazlası öğretmenler, ekteki tercih formu doğrultusunda tercihte bulunacaklardır. Ancak; atamalar yönetmeliğin 53.maddesi gereğince yapılacaktır.


4. Norm kadro fazlası öğretmenler; kadrosunun bulunduğu ilçedeki okulları tercih etmeleri halinde ilçe önceliği de dikkate alınarak yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Başvuruda bulunmayan ya da hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler, müdürlüğümüzce kadrosunun bulunduğu ilçe içinde münhal bulunan eğitim kurumlarına re'sen atanacaklardır.


5. Zorunlu hizmeti devam eden öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarını tercih edecekler; zorunlu hizmet alanı dışındaki eğitim kurumlarına tercih yapmaları halinde bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.


6. Norm kadro fazlası aday öğretmenler, başvurunun son günü itibariyle adaylıkları kaldırılmadıkça tercih yapamayacaklardır.


7. Duyuru ve başvuru süresi içinde ihtiyaç olan okullar yada norm kadro fazlası durumda olanlara ait listelerde sistemden kaynaklı hatalı girişler yapılması nedeniyle güncelleme yapılabileceği göz önünde bulundurularak müdürlüğümüzün http://osmaniye.meb.gov.tr adresindeki "DUYURULAR" bölümü öğretmenler ve okul müdürlükleri ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince takip edilecektir.


8. Başvurular müdürlüğümüzün http://osmaniye.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve süresi içerisinde Müdürlüğümüze gönderilecektir.


9. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.


10. Norm Kadro fazlası öğretmenlerden ekli listedeki ihtiyaç olan okullara atama yapılırken öncelikle aynı ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenlerden hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.


11. Atamalar yapılırken mebbis kayıtlarındaki hizmet puanları dikkate alınacağından dolayı başvuru yapacak öğretmenlerin mebbis kayıtlarını kontrol etmesi ve varsa hataların düzeltildikten sonra müracaat etmesi gerekmektedir.


YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru

30 Kasım 2017

Başvuruların Kabul Edilmesi

04-07 Aralık 2017

İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlüklerinin Kontrolleri ve Evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılması

08 Aralık 2017 Mesai Bitimine Kadar

Atamaların Yapılması

11 Aralık 2017 tarihinden itibaren

Ayrılma, Başlama İş ve İşlemleri

19 Ocak 2018 İtibarı ileBaşvuru formu için tıklayınız.


İhtiyaç listesi için tıklayınız. (Güncellendi 01/12/2017 saat:11.20)


Not 1: İhtiyaç listesinde oluşabilecek değişiklikler web sitesinden ilgililer tarafından takip edilmesi gerekmektedir. 


2017 Yılı Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuNot 2: Rehber Öğretmenlik atamasında Norm Kadro Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. bendine göre atama yapılacaktır.


Not 3: Danıştay İkinci Dairesinin 24/05/2016 tarihli ve Esas No:2016/1149 sayılı kararın gereği; sadece Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde halen görev yapanlar ile daha önce bu türdeki eğitim kurumlarında görev yaparken ayrılmış olanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 


04.12.2017 21:45