2017-2018 OKÜ ZİYARETLERİMİZ 17

Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz, Bakım-Onarım Şube Müd. V. Mehmet Fahrettin BİLGİÇ'i Türk Egitim-Sen olarak ziyaret ettik.


08.03.2018 13:23