2017-2018 OKÜ ZİYARETLERİMİZ 16

Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz, Akademik Aşama Kaydeden Arş. Gör. Mehmet ELA'yı Türk Egitim-Sen olarak ziyaret ettik.


08.03.2018 13:18